นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ อาคารแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ในฐานะผู้รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ บูรณะ และบริหารงาน ได้เปิดอาคารแห่งการเรียนรู้รูปแบบใหม่ ที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ และเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้ทางประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรมของยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินอีกด้วย ในชื่อ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ พร้อมให้บริการประชาชนทั่วไป และชาวต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ประวัตินิทรรศน์รัตนโกสินทร์

อาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง เป็นงานสถาปัตยกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์กรุงเทพมหานคร นับตั้งแต่มีพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(รัชกาลที่ 5) ให้ตัดถนนราชดำเนินจากพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยจัดวางรูปแบบตามลักษณะของ Champs Elysees ในประเทศฝรั่งเศส

Rattanakosin Exhibition Hall

Rattanakosin Exhibition Hall represents a momentous milestone in which a wide range of invaluable, historical accounts on Rattanakosin era are properly compiled and maintained in such a never-before-seen fashion whilst availing itself of modern, realistic state of the art multimedia technologies that have proven of great service to its museum but for the first time in Kingdom of Thailand.

1 10 11
Message us