Portfolio

Market-Comms Portfolio

The provision of generic support expected from a full service agency, Market-Comms has focus on special knowledge and expertise in the following areas and share some latest of highlight projects;

Agriculture

ซินเจนทา (Syngenta) ร่วมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยจากสวนสู่จาน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนจังหวัดน่าน และซินเจนทา (Syngenta) สรุปผลโครงการ “รักษ์เกษตรและสิ่งแวดล้อม” สร้างมาตรฐานความปลอดภัยการใช้สารกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชภาคเกษตรกรรม โดยได้ผลตอบรับดีเยี่ยม ประสบความสำเร็จ หวังขยายผลสู่จังหวัดอื่น ๆ เพื่อให้ผลผลิตปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP ลดผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

3 ภาคี แนะทาง “รุ่ง” อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล สวนกระแสลบวิกฤตโควิด

เสวนาออนไลน์ “เราจะฝ่าวิกฤต อ้อย และน้ำตาลไทยได้อย่างไร” แนะทางออก เอกชนและเกษตรกรผลิตตามมาตรฐานสากล เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการผลิต เน้นประสานความร่วมมืออย่างรอบด้าน นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมอ้อยละน้ำตาลอย่างยั่งยืน

ซินเจนทา (Syngenta) ร่วมขยายเครือข่าย “รักษ์ผึ้ง” สร้างความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 22 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยปีนี้ มีแนวคิดสำคัญคือ “เราทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการขจัดปัญหาอย่างยั่งยืน” (We’re part of the solution.) สอดคล้องกับแผนการเติบโตเชิงบวก (Good Growth Plan) ของซินเจนทา (Syngenta) ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรและสิ่งแวดล้อมด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ นำไปสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงที่ดีอย่างยั่งยืน

ซินเจนทา (Syngenta) คว้า 2 รางวัลระดับประเทศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบรางวัลแห่งเกียรติยศสูงสุด อุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2563 (Prime Minister’s Industry Award 2020) ประเภทบริหารงานคุณภาพ และนายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม มอบรางวัล มาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR-DIW Award) ให้บริษัทซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด (Syngenta) โดยมี นายจารีต เจริญสุข ผู้จัดการโรงงาน ธุรกิจอารักขาพืช ประจำประเทศไทย เป็นผู้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้

Products and Services

Energy & Mining

Tongkah Harbour PLC

Tongkah Harbour PLC is a leading organization in mineral resources and real estate industry with corporate governance that emphasizes on integral participation in order to create added value for shareholders together with sustainable society and environment growth.

Education

OPEN now, Siam Green Sky, the largest urban rooftop garden in Thailand.

Chulalongkorn University ready to open an urban agricultural learning center, Siam Green Sky, as a brand new landmark built at the top (7th floor) of the Siam Square One shopping center. As the largest rooftop garden in Thailand, the Siam Green Sky invites all Thai to do farming in the rice field every Wednesdays and Saturdays, joining the free seminar and shopping the clean products at Siam Green Market every 3rd weekeen of the month at Siam Square One from today onwards.

จุฬาฯยืนยันน้ำท่วมปีนี้ไม่รุนแรงเหมือนปี 2554

จุฬาฯยืนยันน้ำท่วมปีนี้ไม่รุนแรงเหมือนปี 2554 มั่นใจอยุธยา เป็นปกติในสิ้นเดือน ต.ค.  และปราจีนบุรี-ฉะเชิงเทรา ในกลางเดือน พ.ย.นี้

Government Campaign

Rattanakosin Exhibition Hall

Rattanakosin Exhibition Hall represents a momentous milestone in which a wide range of invaluable, historical accounts on Rattanakosin era are properly compiled and maintained in such a never-before-seen fashion whilst availing itself of modern, realistic state of the art multimedia technologies that have proven of great service to its museum but for the first time in Kingdom of Thailand.

Healthcare

BOTOX by Allergan

Allergan is a global pharmaceutical leader focused on developing, manufacturing and commercializing branded pharmaceutical, device, biologic, surgical and regenerative medicine products for patients around the world. One of the portfolio of leading brands and best-in-class products is medical aesthetics, as known as BOTOX.

Hospitality

Horeca Square

Horeca Square, B2B shopping center, the first HORECA business landmark in Thailand and the largest in ASEAN, is a comprehensive service center for SMEs and startup entrepreneurs in Hotel, Restaurant, Cafe, Bakeries and Catering businesses.

Rattanakosin Exhibition Hall

Rattanakosin Exhibition Hall represents a momentous milestone in which a wide range of invaluable, historical accounts on Rattanakosin era are properly compiled and maintained in such a never-before-seen fashion whilst availing itself of modern, realistic state of the art multimedia technologies that have proven of great service to its museum but for the first time in Kingdom of Thailand.

Trade and Exhibition Shows

FESPA ASIA

FESPA ASIA is ASEAN’s largest specialty print exhibition for screen, digital and textile print solutions, hosted by FESPA. Found in 1962, FESPA is a global federation of associations for the screen printing, digital printing and textile printing community. FESPA’s dual aim its to promote screen printing and digital imaging and to share knowledge about screen and digital printing with its members across the world, helping them to grow their businesses and learn about the latest developments in their fast growing industries.

Market-Comms strongly believes that effective communication is a cornerstone to success in business. Pulling together an impact communication campaign requires passion, clarity, creativity and the highest possible attention to detail – all of which we offer with a personal service. 

All experiences that reflect the knowledge, strategies and business experience, professionalism that our staff possesses.

Message us