บีโอไอ ย้ำไทยฮับ PCB อาเซียน โชว์ศักยภาพ 2 โรงงานต้นแบบวงจรอัจฉริยะ เตรียมจัดงาน THECA 2024

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ร่วมกับ สมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยและสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ฮ่องกง จัดกิจกรรมเยี่ยมชม 2 โรงงานใหญ่ ผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) ได้แก่ บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู และบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ณ นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เพื่อแสดงศักยภาพผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) อันดับ 1 ของอาเซียน และถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่บีโอไอให้ความสำคัญ เพราะเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่ต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ เทกก้า (Thailand Electronics Circuit Asia: THECA) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคมในปีนี้ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

นางสาวพัชรดา นวกะวงษ์การ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) กล่าวว่า ปัจจุบันการลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) ในประเทศไทยขยายตัวขึ้น ท่ามกลางปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ ส่งผลให้เกิดการย้ายฐานการผลิตสู่ประเทศ   ที่มีเสถียรภาพ และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐ รวมทั้งศักยภาพของประเทศไทยที่มีซัพพลายเชนครบวงจรและแข็งแกร่ง พร้อมรองรับการเป็นฐานผลิตของภูมิภาค ได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) ตัดสินใจเข้ามาลงทุนในประเทศ ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ 

Thailand Electronics Circuit Asia

บีโอไอให้ความสำคัญในการส่งเสริมการผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ (PCB และ PCBA) เนื่องจากPCB และ PCBA เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถเชื่อมโยงและต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายอื่นๆ อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ ระบบดิจิทัล คอมพิวเตอร์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยตั้งแต่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา บีโอไอได้อนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุนผู้ผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) จำนวนกว่า 40 โครงการ มูลค่าลงทุนรวมกว่า 1.5 แสนล้านบาท

“การเข้ามาลงทุนของบริษัทชั้นนำจากต่างประเทศ จะช่วยเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในระยะยาว งานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ THECA ซึ่งบีโอไอเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุน เสริมสร้างการเติบโต ยกระดับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก” นางสาวพัชรดา กล่าว

Thailand Electronics Circuit Asia

งานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ THECA จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคมในปีนี้ ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมล่าสุดในวงการอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ผลิตและผู้ให้บริการชั้นนำทั่วโลก รวมทั้งนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการลงทุน การสนับสนุนจากภาครัฐ และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและ    การพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านกิจกรรมการจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภายในงาน

หนึ่งในกิจกรรมสำคัญของงาน เทกก้า ครั้งนี้ คณะผู้จัดงานได้จัดเยี่ยมชมสองตัวอย่างโรงงานต้นแบบด้านนวัตกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นกรณีศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โรงงานของบริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด (ออโรเม็กซ์) และโรงงานของบริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (เคซีอี) ส่งเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแนวทางในการบริหารและจัดการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมด้วยกัน

Thailand Electronics Circuit Asia

ออโรเม็กซ์ กระบวนการผลิตต้นน้ำแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ จัดการอย่างยั่งยืน

นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ อุปนายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย และประธานบริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด (ออโรเม็กซ์) กล่าวว่า “ปัจจุบันการผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเทคโนโลยีของเครื่องจักรการผลิตนั้น จะต้องมีความแม่นยำสูงและรวมถึงการเลือกสรรวัตถุดิบประเภทสารเคมีที่นำมาใช้ประกอบในการผลิตจะต้องมีความสอดคล้องและเหมาะสมกับประเภทสินค้า High Technology อาทิเช่น     AI Server, อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสื่อสารโทรคมนาคมแบบไร้สาย (5G) อุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารผ่านดาวเทียม รวมถึงยานยนต์อัจฉริยะต่างๆ  สำหรับผู้ผลิตแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกคือ     การเลือกใช้สารเคมีในกระบวนการชุบและเคลือบผิวด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ออโรเม็กซ์ จึงเป็นกลไกในการขับเคลื่อนที่สำคัญในการต่อยอดผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไทยสู่มาตรฐานระดับโลก เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยในอนาคต”

Thailand Electronics Circuit Asia

บริษัท ออโรเม็กซ์ จำกัด (ออโรเม็กซ์) เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการชุบและเคลือบผิวมานานกว่า 57 ปี ด้วยนวัตกรรมสารเคมีและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ทำให้สามารถตอบโจทย์ได้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น ยานยนต์ การบินและยานอวกาศอิเล็กทรอนิกส์   เครื่องใช้ไฟฟ้า  และเฟอร์นิเจอร์ รวมทั้งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนอุตสาหกรรมแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัยและอุปกรณ์อัจฉริยะที่กำลังเติบโตมากขึ้นในปัจจุบัน

ออโรเม็กซ์ ยังมีนโยบายที่ชัดเจนในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และปฏิบัติตามกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมในระดับโลก เช่น RoHS[1] WEEE[2] และ ELV[3] รวมทั้งมีการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:14001 ทำให้บริษัทสามารถควบคุมและจัดการสิ่งแวดล้อมในกระบวนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดการปล่อยมลพิษและจัดการกับขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างเหมาะสม เพราะ “การลงทุนในเทคโนโลยีสีเขียวและการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางสิ่งแวดล้อมที่เข้มงวดเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานของบริษัท ออโรเม็กซ์ ในการรักษาความยั่งยืนและการเติบโตที่มีคุณภาพต่อไป” นายเสวก ประกิจฤทธานนท์ กล่าวสรุป

Thailand Electronics Circuit Asia

เคซีอี สุดยอดคุณภาพและเทคโนโลยีแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์สู่รางวัลและชื่อเสียงระดับโลก

นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ผู้บริหารการจัดงาน เทกก้า และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (เคซีอี) กล่าวเสริมว่า “อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ต้องการเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่มีการใช้วงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เคซีอี มีบทบาทและส่วนร่วมอย่างมากในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตและจำหน่ายแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพสูงและเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ PCB      แบบ High Density Interconnect (HDI) ที่มีความต้องการสูงในตลาด ส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาความเป็นผู้นำในตลาดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างนี้ นำรายได้กลับ    เข้าสู่ไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ”

Thailand Electronics Circuit Asia

เคซีอี ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2525 ปัจจุบัน เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (PCB)ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท คือ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์ โทรคมนาคม และอุตสาหกรรมแพทย์ จำหน่ายและส่งออกสินค้าไปยังหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงยุโรป สหรัฐอเมริกา จีน มาเลเซีย และญี่ปุ่น ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นตลาดหลักในการส่งออกของไทยสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์

นอกเหนือจากความสำเร็จด้านธุรกิจแล้ว เคซีอี ยังได้รับรางวัลชั้นนำหลายรางวัลที่สะท้อนถึงคุณภาพและมาตรฐานในการดำเนินงานของบริษัท ได้แก่ CAC Change Agent Award สำหรับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กร Thailand’s Top Corporate Brand Hall of Fame เป็นแบรนด์ที่มีมูลค่าและความน่าเชื่อถือสูงในไทย รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน Excellent CG Scoring รางวัลสำหรับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทที่มีมาตรฐานเยี่ยม และ I-EA-T Sustainable Awards (ISB Leader) เป็นรางวัลที่ยกย่องในเรื่องความยั่งยืนในการประกอบการระดับผู้นำ

Thailand Electronics Circuit Asia

นายพิธาน องค์โฆษิต นายกสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทย ผู้บริหารการจัดงาน เทกก้า และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) กล่าวทิ้งท้ายว่า การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของไทยให้ก้าวไปอีกขั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับความร่วมมือระหว่างสมาคมแผ่นวงจรพิมพ์ไทยกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จัดงานแสดงสินค้าและบริการวงจรอิเล็กทรอนิกส์แห่งเอเชีย หรือ เทกก้า งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยและต่างประเทศได้แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและสร้างเครือข่าย แต่ยังเป็นการส่งเสริมให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกแผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ระดับโลก นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโต    ทางเศรษฐกิจที่มั่นคงให้กับไทยในที่สุด


[1] Restriction of Hazardous Substances กฎหมายของสหภาพยุโรปที่จำกัดการใช้สารอันตรายบางประเภทในอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

[2] Waste Electrical and Electronic Equipment กฎหมายที่กำหนดวิธีการจัดการกับขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

[3] End-of-Life Vehicles กฎหมายของสหภาพยุโรปที่จัดการกับยานพาหนะที่ถึงอายุการใช้งานสิ้นสุด

Message us