ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจรองรับตลาดอีเว้นท์อาเซียน

ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจรองรับตลาดอีเว้นท์อาเซียน พร้อมร่วมประมูลบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด บริษัทรับจัดงานอีเวนท์หรือออร์กาไนเซอร์ฉลองครบรอบ 22 ปี บริหารงานโดย ผศ. ประเทือง ครองอภิรดี กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโส (ซ้าย) และ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ (ขวา) ปรับโฉมแบรนด์ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ และเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่อีก 2 หน่วย ได้แก่ งานบริหารโครงการแบบครบวงจร (Project Management) ศูนย์ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ระบบดิจิตัล (Interaction Design Studio) โดยมีเป้าหมายให้บริการงานระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น พร้อมมองโอกาสธุรกิจบริหารศูนย์ประชุม ตั้ง ไร้ท์แมนนอร์ท ร่วมประมูลบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ มั่นใจทีมงานมีศักยภาพและคุณภาพ หลังจากได้บริหารโครงการขนาดใหญ่อย่างงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ปี2554 ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมาแล้ว

ไร้ท์แมน
Message us