ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ พร้อมร่วมประมูลบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่

อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ ที่ปรึกษาด้านการออกแบบ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ (กลาง) ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ (คนที่สองจากขวา) นายกัมพล นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายนิทรรศการ (คนแรกขวษ) ผศ. ประเทือง ครองอภิรดี กรรมการบริษัทและที่ปรึกษาอาวุโส (คนที่สองจากซ้าย) นายวิวัฒน์ เอื้อวงศ์วรานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด บริษัทรับจัดงานอีเวนท์หรือออร์กาไนเซอร์ฉลองครบรอบ 22 ปี ปรับโฉมแบรนด์ เปลี่ยนตราสัญลักษณ์พร้อมปรับโครงสร้างการบริหารใหม่ และเพิ่มหน่วยธุรกิจใหม่อีก 2 หน่วย ได้แก่ งานบริหารโครงการแบบครบวงจร (Project Management) ศูนย์ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ระบบดิจิตัล (Interaction Design Studio) โดยมีเป้าหมายให้บริการงานระดับชาติและนานาชาติมากยิ่งขึ้น

ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจรองรับตลาดอีเว้นท์อาเซียน

ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ขยายธุรกิจรองรับตลาดอีเว้นท์อาเซียน พร้อมร่วมประมูลบริหารศูนย์ประชุมนานาชาติ เชียงใหม่

Message us