นายกรัฐมนตรี เขียนคำปฏิญาณ “ต่อต้านคอร์รัปชั่น”

คอร์รัปชั่น

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นำทีมคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ผู้แทนจากภาคเอกชนและประชาชน เขียนคำปฏิญาณ ต่อต้านคอร์รัปชั่น ในงาน “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ลงบน White Wall หรือ กำแพงสีขาว ว่า “สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย ร่วมกันหยุดคอร์รัปชั่น” เพื่อเป็นการให้คำมั่นสัญญาร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และดำเนินงานแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง พร้อมเปิด 3 ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตทั่วประเทศ สายด่วน 1206 และสื่อออนไลน์ www.stopcorruption.go.th เพื่อขจัดขบวนการทุจริตคอร์รัปชั่นให้หมดไปจากประเทศไทย

คอร์รัปชั่น
Message us