นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ”

นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ” อย่างเป็นทางการ พร้อมรับเรื่องทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

นายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พบเห็นความไม่โปร่งใสหรือเบาะแสคอร์รัปชั่น ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรี รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้าเปิด 3 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต

นายกรัฐมนตรี รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้าเปิด 3 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

นายกรัฐมนตรี เดินหน้าปราบคอร์รัปชั่นจริงจัง หวังไทยก้าวไกลไร้ทุจริต

นายกรัฐมนตรี เดินหน้าปราบคอร์รัปชั่นจริงจัง หวังไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ตั้งแล้วศูนย์ปฏิบัติการ War Room เปิดสายด่วน 1206 รับข้อร้องเรียน

Office of the Public Sector Development Commission

Office of the Public Sector Development Commission (OCSC) together with government agencies in all sectors Accelerate the implementation of 4 proactive plans (Anti-Corruption Quick Win Program) along with promoting the Anti-Corruption Center (Anti-Corruption War Room) Open hotline (Call Center) 1206 to receive complaints about corruption. Report results directly to the Prime Minister’s Headquarters. Severely punish corrupt officials and honoring volunteers in fighting corruption.

เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ไม่สนับสนุนและต่อต้านคอร์รัปชั่น

Message us