เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ไม่สนับสนุนและต่อต้านคอร์รัปชั่น

ผู้แทนเยาวชนไทย กว่า 500 คน ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น ด้วยการแสดงขบวนแปรอักษรคำว่า  Stop Corruption  ในงาน รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น เพื่อตอกย้ำถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง  พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนไทยทุกคนร่วมต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และมีค่านิยมที่ถูกต้องในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ยุติธรรม และมีธรรมาภิบาล ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

คอร์รัปชั่น
Message us