“ไฟฟ้า…พลังงานเพื่อชีวิต”

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อายุระหว่าง 14-18 ปี ส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ภายใต้หัวข้อ ไฟฟ้า…พลังงานเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2552

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เอ็กโก กรุ๊ป กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า เป็นหนึ่งในโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่เอ็กโก กรุ๊ป ดำเนินการมายาวนานกว่า 12 ปี ด้วยปณิธานของเอ็กโก กรุ๊ป ที่มุ่งหวังจะปลูกจิตสำนึกแห่งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    โดยเฉพาะ “ป่าต้นน้ำ” ซึ่งถือเป็นต้นกำเนิดของ “พลังงาน” และต้นทางของ “ชีวิต” ให้เกิดขึ้นในใจของเยาวชนอย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ภายใต้รูปแบบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เยาวชนจะมีโอกาสได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพื่อเรียนรู้บทเรียนสำคัญในการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเกื้อกูลและสมดุล  โดยมีสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเปรียบเสมือนครูผู้สอน และปลูกจิตสำนึกแห่งความรักษ์ป่าอันมีคุณค่านี้แก่เยาวชนอย่างยั่งยืน   ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีเยาวชนจากทั่วประเทศที่ผ่านการฝึกอบรมไปแล้วกว่า 1,900 คน”


สำหรับเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อายุระหว่าง 14-18 ปี ที่มีความสนใจที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า…พลังงานเพื่อชีวิต” พร้อมตั้งชื่อภาพ และเขียน แนวคิด หรือแรงบันดาลใจของภาพ ความยาว 5-8 บรรทัด ลงในกระดาษ A4 เพื่อพิจารณาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 จำนวนรุ่นละ 70 คน โดยเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้ร่วมเรียนรู้ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การบรรยายความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า การอนุรักษ์ การดำรงชีพในป่า การดูนก และการนำทางด้วยดวงอาทิตย์และดวงดาว ตลอดจนการเดินป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 5 วัน 4 คืน ในช่วงระหว่างปิดภาคเรียนฤดูร้อน เดือนมีนาคม 2552 

เอ็กโก
Message us