เอ็กโก กรุ๊ป แถลงผลการดำเนินงานปี 2551 กำไร 6,927 ล้านบาท ชูศักยภาพคน-การเงินแข็งแกร่ง พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจปี 2552

เอ็กโก กรุ๊ป แถลงผลการดำเนินงานปี 2551 กำไรสุทธิ 6,927 ล้านบาท เผยกลยุทธ์ปี 2552 เล็งขยายการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน และโครงการที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิง พร้อมผลักดันโครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศ และมุ่งเน้นการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึงปรับปรุงการบริหารจัดการภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจในอนาคต 

“Electricity…Energy for Life”

EGCO Group, the Thailand’s first Independent Power Producer and Doi Inthanon National Park continually instill energy and environmental conservation consciousness by inviting the new generation aged between 14 and 18 years to enter the photography or the painting competition on the theme “Electricity…Energy for Life”. Those selected will be eligible to participate in the 29-30th EGCO Thai […]

“ไฟฟ้า…พลังงานเพื่อชีวิต”

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ร่วมกับ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เดินหน้าปลูกจิตสำนึกรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เชิญชวนเด็กรุ่นใหม่หัวใจสีเขียว อายุระหว่าง 14-18 ปี ส่งภาพถ่าย หรือภาพวาด ภายใต้หัวข้อ “ไฟฟ้า…พลังงานเพื่อชีวิต” เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 29-30 ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หมดเขตรับผลงานภายในวันที่ 31 มกราคม 2552

EGCO Group successfully acquire stake in Quezon Power – Philippines

EGCO International (BVI) Co., Ltd. (“EGCO BVI”), EGCO Group’s wholly owned subsidiary, purchased 90% of the outstanding shares of GPI Quezon Ltd (“GPIQ”) providing a 23.4% indirect holding in Quezon Power (Philippines) Limited Co., (“QPL”). QPL owns, operates and maintains a 460MW (net) coal fired IPP in the Philippines (the “Quezon Power Project”). As a result, EGCO Group’s MW equity would increase by 107.64 MW and is the strategic step to expand its presence in the region..

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศชัยคว้าหุ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเควซอนในฟิลิปปินส์

เอ็กโก อินเตอร์เนชชั่นแนล (บีวีไอ) หรือเอ็กโกบีวีไอ ในเครือเอ็กโก ประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นของบริษัท จีพีไอ เควซอน ในสัดส่วนร้อยละ 90 ส่งผลให้เอ็กโกบีวีไอเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเควซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไอพีพีถ่านหินเควซอน ขนาดกำลังการผลิต460 เมกะวัตต์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้กำลังผลิตของเอ็กโก กรุ๊ป เพิ่มขึ้นอีก 107.64 เมกะวัตต์ และนับเป็นการลงทุนเชิงรุกที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล “รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น” และ “ดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม” ในงาน SET Awards 2008

นายวินิจ แตงน้อย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป รับมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น” (Top Corporate Governance Report Awards) และ “รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม” (Best Shareholders Awards) ประจำปี 2551 จาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี ในงาน SET Awards 2008 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการปฏิบัติตนต่อผู้ถือหุ้นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของเอ็กโก กรุ๊ป 

EGCO Group wins the ‘Top Corporate Governance Report Awards’ and ‘Best Shareholders Awards’ at SET Awards 2008

Mr.Vinit Tangnoi (left), President of EGCO Group, recently received the “Top Corporate Governance Report Awards” and “Best Shareholder Award 2008” from Dr.Olarn Chaipravat (right), Deputy Prime Minister at SET Awards 2008 ceremony at Royal Paragon Hall, Siam Paragon. The awards recognize EGCO Group’s awareness of Corporate Governance’s importance and shareholder management.

EGCO Group announces nine-month operating results of 2008 with a net profit of Baht 6,268 million amidst a strong balance sheet

EGCO Group’s nine-month operating results of 2008 show a net profit of Baht 6,268 million while the balance sheet reflects its strong financial position with cash and cash equivalents of Baht 5,260 million and a debt to equity ratio of 0.22 times. This clearly demonstrates the financial capacity to maintain consistent dividend payment.

เอ็กโก กรุ๊ป แจงผลประกอบการ 9 เดือน 2551 กำไร 6,268 ล้านบาท

เอ็กโก กรุ๊ป แจงผลประกอบการ 9 เดือน ปี 2551 มีกำไรสุทธิ 6,268 ล้านบาท มั่นใจฐานะการเงินที่แข็งแกร่งจะคงความสามารถในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 5,260 ล้านบาทและอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่0.22 เท่า

กระเทาะเปลือกความคิด “ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง”

กระเทาะเปลือกความคิด “ลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง” จาก “โรงเรียนต้นแบบศูนย์การเรียนรู้” สู่เส้นทาง “โรงเรียนเครือข่ายลดโลกร้อน” 

เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลการจ่ายเงินปันผลและนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

นายศักดา ศรีสังคม (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน เอ็กโก กรุ๊ป รับมอบเกียรติบัตร     ‘การรักษาความต่อเนื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลยอดเยี่ยม’ (Most Committed to a Strong Dividend Policy) อันดับ 4 และ ‘นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น’ (Best Investor Relations) อันดับ 7 จาก     มร.ยาวาร์ ธาเรีย ผู้บริหารโครงการ “Asia’s Best Companies 2008” จากนิตยสาร Finance Asia นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนของเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารนโยบายทางด้านการเงินและงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับสากลของเอ็กโก กรุ๊ป 

1 2 4
Message us