เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศชัยคว้าหุ้นโรงไฟฟ้าถ่านหินเควซอนในฟิลิปปินส์

เอ็กโก อินเตอร์เนชชั่นแนล (บีวีไอหรือเอ็กโกบีวีไอ ในเครือเอ็กโก ประสบความสำเร็จในการซื้อหุ้นของบริษัท จีพีไอ เควซอน ในสัดส่วนร้อยละ 90 ส่งผลให้เอ็กโกบีวีไอเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทเควซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์) ซึ่งดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าไอพีพีถ่านหินเควซอน ขนาดกำลังการผลิต460 เมกะวัตต์ในสัดส่วนร้อยละ 23.4 ทั้งนี้การลงทุนดังกล่าวเป็นผลให้กำลังผลิตของเอ็กโก กรุ๊ป เพิ่มขึ้นอีก 107.64 เมกะวัตต์ และนับเป็นการลงทุนเชิงรุกที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน

นายวินิจ แตงน้อย กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า การซื้อหุ้นของเควซอน เพาเวอร์ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในแผนกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในภูมิภาคอาเซียนของเอ็กโก กรุ๊ป นอกเหนือจากการลงทุนในโครงการไอพีพีในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เอ็กโก กรุ๊ป ในปี  2552 โดยความสำเร็จในการลงทุนครั้งนี้ ได้เสริมให้กำลังการผลิตรวมของเอ็กโกกรุ๊ป เติบโตขึ้นเป็น 3,934.14 เมกะวัตต์ อีกทั้งเป็นการสร้างฐานการลงทุนที่แข็งแกร่งในประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อความเติบโตในอนาคต

บริษัทเควซอน เพาเวอร์ (ฟิลิปปินส์)  ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าถ่านหินเควซอน ขนาดกำลังการผลิตสุทธิ  460  เมกะวัตต์ และสายส่ง 230  กิโลโวลท์วงจรคู่ความยาว 31 กิโลเมตร รวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ตั้งอยู่ในเมืองเควซอน บนเกาะลูซอน ซึ่งมีจำนวนประชากรมากที่สุดและมีระบบไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์  โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้เริ่มเดินเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าในลักษณะ base load ตั้งแต่ปี 2544 เป็นต้นมา   ซึ่งจากสถิติการเดินเครื่องที่ผ่านมา พบว่า โรงไฟฟ้ามีสถิติการเดินเครื่องและความปลอดภัยที่ดี นอกจากนี้ ยังมีสัญญาเชิงพาณิชย์ที่มั่นคงทั้งในส่วนของสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว สัญญาซื้อถ่านหิน สัญญาเดินเครื่องและบำรุงรักษา และสัญญาการบริหารงาน  

Message us