เที่ยวไทย ๕ ภาค @ สุราษฎร์ธานี จัดยิ่งใหญ่….ยกเมืองไทยมาให้กอดฟรีๆ

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๓  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดตัวโครงการ เทศกาลเที่ยวไทย ๕ ภาค @ สุราษฎร์ธานี อันเป็นโครงการสืบเนื่องมาจากโครงการ  “กอดเมืองไทยให้หายเหนื่อย” โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกในเรื่องความโดดเด่นและแตกต่างของแต่ละแหล่งท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรมจากทุกภูมิภาคทั่วไทยทั้ง ๕  ภาคท่องเที่ยว นั่นก็คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้คนไทยเที่ยวเมืองไทย สำหรับในปีนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้หมุนเวียนจัดงาน “เทศกาลเที่ยวไทย ๕  ภาค” ในเมืองศูนย์กลางท่องเที่ยวทั้งหมด ๓ จังหวัดด้วยกัน นั่นคือ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดสุพรรณบุรี

Message us