พืชสวนโลกฯ เปิดตัวสามไฮไลท์ น้องคูนและผองเพื่อน

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (คนขวาสุด) ดร. ดู๊ค ซี. ฟาเบอร์ (Dr. Doeke C. Faber) ประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (คนที่สองจากขวา)  นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร (คนที่สามจากขวา) นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ อุปนายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย (คนที่สามจากซ้าย) ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนาผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด (คนสองจากซ้าย)  นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ (คนซ้ายสุด) เปิดตัวสามไฮไลท์ของงานฯ ได้แก่ (1) กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้าสูงกว่า 40 เมตร (2) สวนแสงแห่งจินตนาการ ทุ่งดอกไม้เรืองแสง และ (3) สวนเยาวชนรักษ์โลก สวนสนุกแห่งความรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดตัว น้องคูน และผองเพื่อน สัญลักษณ์นำโชคประจำงาน ผู้สนใจเตรียมวางแผนเที่ยวชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 ได้ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมพืชสวนโลก
Message us