3 กองทุนร่วมใจ มอบสิทธิทั่วไทย  “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” ดีเดย์ 1 เมษายน นี้

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทยของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ เพื่อมอบสิทธิด้านการรักษาให้แก่คนไทยทั่วทั้งประเทศ พร้อมด้วยความร่วมมือจาก 5 หน่วยงานภาครัฐ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ภายใต้แนวคิด “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมาโรงพยาบาล ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที เริ่ม 1 เมษายนพ.ศ. 2555

Ministry of Public Health

Ministry of Public Health has worked on Thailand development policy for Thailand as an international medical hub. Therefore will be held Thailand Medical Hub Expo 2012, presenting the competency and readiness of Thailand to be an international medical hub, during 30 August – 2 September 2012 at Impact Challenger 2-3, Muangthongthani, 10.00-12.00. This event is showed the new, latest and modern technology for health conscious consumer by leading clinics, hospitals, Thai traditional medicines organizations as well as offer various health and medical contents on seminars and workshops. Last but not least, will be a witness of the new records of Guinness World Records on Thai Massage.

Message us