นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ”

นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ” อย่างเป็นทางการ พร้อมรับเรื่องทั่วประเทศ

นายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

นายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พบเห็นความไม่โปร่งใสหรือเบาะแสคอร์รัปชั่น ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น

นายกรัฐมนตรี รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้าเปิด 3 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต

นายกรัฐมนตรี รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เดินหน้าเปิด 3 ช่องทางร้องเรียนเรื่องทุจริต สร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ

นายกรัฐมนตรี เดินหน้าปราบคอร์รัปชั่นจริงจัง หวังไทยก้าวไกลไร้ทุจริต

นายกรัฐมนตรี เดินหน้าปราบคอร์รัปชั่นจริงจัง หวังไทยก้าวไกลไร้ทุจริต ตั้งแล้วศูนย์ปฏิบัติการ War Room เปิดสายด่วน 1206 รับข้อร้องเรียน

เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

เยาวชนกว่า 500 ชีวิต ร่วมแปรอักษรงาน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ไม่สนับสนุนและต่อต้านคอร์รัปชั่น

Message us