ซินเจนทา (Syngenta) โชว์ผลงาน พร้อมสนับสนุนงานประชุม International Conference on Biodiversity 2019

งานประชุมวิชาการนานาชาติและนิทรรศการทางวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ  (International Conference on Biodiversity) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562  ณ เซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอผลงานและเทคโนโลยีด้านความหลากหลายทางชีวภาพ นำไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน ภายใต้การสนับสนุนจาก บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย ผู้นำนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ด้านเกษตรและอาหาร

ซินเจนทา ขอบคุณ เกษตรกรไทย วีรบุรุษตัวจริงของ วันอาหารโลก

ซินเจนทา ขอบคุณ เกษตรกรไทยทุกคน ผู้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้งโลก พร้อมเคียงข้างเกษตรกรไทย นำนวัตกรรม เทคโนโลยี มาช่วยเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน จัดการฟาร์ม เพื่อให้เกษตรกรผลิตอาหารได้อย่างยั่งยืน

ซินเจนทา เปิด “ศูนย์เรียนรู้ สร้างความปลอดภัย”

ซินเจนทา ร่วมมือกับกลุ่มร้านค้าทั่วประเทศไทย เปิด “ศูนย์เรียนรู้ สร้างความปลอดภัย” ชูหลัก 5 ช. ตั้งเป้าสร้างความเข้ารู้ ความเข้าใจแก่เกษตรกรใช้ปัจจัยการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง 

หมอพืช ซินเจนทา หนุนเกษตรยั่งยืน 3 ปี 50 ล้านไร่

ซินเจนทา เดินหน้านโยบายธุรกิจยั่งยืน อบรมเกษตรกรใช้ปัจจัยการเพาะปลูกอย่างถูกต้อง เพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตั้งเป้า 3 ปี 50 ล้านไร่ทั่วไทย

ซินเจนทา ร่วมจัดงานประชุมนานาชาติ ASIATOX สมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8

สำหรับประเทศไทย สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำและเป็นที่ยอมรับในระดับโลก มีบทบาทสำคัญในการรวบรวมผลวิจัยและการศึกษาล่าสุดด้านพิษวิทยามาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน ประสานงานกับองค์กรในระดับประเทศและสากล เพื่อส่งเสริมให้มีมาตรฐานความปลอดภัยจากสารพิษ และความเป็นพิษ และในปีนี้ พ.ศ. 2561 สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมนานาชาติสมาคมพิษวิทยาแห่งเอเชียครั้งที่ 8 (เอเชียท็อกซ์ 2018) หรือ The 8th International Congress of Asian Society of Toxicology (ASIATOX 2018) ภายใต้การสนับสนุนและความร่วมมือจากบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด หรือ ซินเจนทา 

ซินเจนทา เชิดชูชาวนา ร่วมพัฒนาข้าวไทย จัดงาน Rice Expo ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตชาวนาไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่ปริมาณการส่งออกมีจำนวนและมูลค่าลดลง เนื่องจากกลุ่มคู่แข่ง โดยเฉพาะอินเดีย เวียดนาม และเมียนมา ที่เข้ามามีบทบาทเพิ่มมากขึ้น เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ซินเจนทา บริษัทผู้นำด้านธุรกิจการเกษตรระดับโลก มุ่งมั่นจัดงานนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีข้าว หรือ Rice Expo ขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เพื่อพัฒนาความรู้และเสริมทักษะด้านการเพาะปลูก เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมให้แก่กลุ่มเกษตรกร “ชาวนา” ของไทย ให้สามารถผลิตและพัฒนาข้าวไทยให้ดีและมีคุณภาพดียิ่งขึ้น 

SYNGENTA

Syngenta is a leading science-based agtech company. The company help millions of farmers around the world to grow safe and nutritious food, while talking care of the planet.

1 2
Message us