สมาคมนักวิชาการอ้อยฯ และพันธมิตรอ้อยยั่งยืน (SHEEP) อัดฉีดความรู้ทายาทรุ่นใหม่ใช้ โดรนเกษตร

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตร SHEEP ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ซินเจนทา ไทยชูการ์ มิลเลอร์ และสมาคมเกษตรปลอดภัย จัดอบรมโครงการพัฒนาทายาทเกษตรกรผู้ใช้โดรนในไร่อ้อยและผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Farmer’s Club) ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาคที่ 2 จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมมาใช้ในภาคเกษตร เพิ่มความแม่นยำในการเพาะปลูก เพิ่มผลผลิต ลดการใช้สารอารักขาพืชและลดการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เผยโลกเข้าสู่วิกฤตอาหาร

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย ชี้ข้อมูลวิกฤตอาหารขาดแคลนทั่วโลกและไทย ร้องรัฐบาลควรสนับสนุนเกษตรกร สนับสนุนผู้ผลิตอาหาร หยุดซ้ำเติมจากปัญหาภัยแล้ง โควิด-19 และการออกกฏระเบียบที่ไม่เอื้ออำนวยต่อภาคเกษตรกรรมและสร้างความมั่นคงด้านอาหารอย่างยั่งยืน 

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เตือนรัฐ ระวังอุตสาหกรรมอ้อยทรุดหนัก

ภัยแล้ง และโควิด-19 พ่นพิษอุตสาหกรรมอ้อย หวั่นรัฐซ้ำเติม มิถุนายนนี้ แบนพาราควอต คาดเบื้องต้นสูญหาย 1.5 แสนล้านบาท ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่รวม 3 แสนล้านบาท สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย เตือนรัฐบาลไตร่ตรองให้รอบคอบ กังวลอุตสาหกรรมอ้อยเสียหายเกินคาด

9 สมาคมใหญ่ชาวไร่อ้อย และ TDRI ออกโรงเตือนรัฐบาล แบนพาราควอตผลกระทบมหาศาล

เกษตรกรอ้อยและแรงงาน 1 ล้านราย เตรียมรุกฮือ แบนพาราควอต ไร้เหตุผลและข้อเท็จจริงด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม แต่กลับเป็นเพียง สารพิษการเมือง ที่นักการเมืองใช้เป็นเครื่องมือในการหาผลประโยชน์ แล้วโทษเกษตรกร ทั้งที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณาไปแล้วด้วยข้อมูลจากฝั่งที่กล่าวอ้าง แต่ไม่พบความเชื่อมโยงในการกล่าวหาสารพาราควอต

5 พันธมิตรเกษตร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ผนึกกำลังพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยั่งยืน

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย สมาคมเกษตรปลอดภัย บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด และบริษัท ซินเจนทา ครอป โปรเทคชั่น จำกัด ประสานความร่วมมือโครงการ “ความยั่งยืนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ด้านสังคม สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ” เพื่อยกระดับองค์ความรู้และนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมอ้อยและ ทั้งระดับฟาร์มและระดับโรงงาน ให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากล

เดินหน้าอบรมเกษตรกรไร่อ้อย

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สมาคมนักวิชาการอ้อยฯ เดินหน้าอบรมเกษตรกรไร่อ้อยรุ่นแรกกว่า 5,000 ราย ตามมาตรการจำกัดการใช้สารกำจัดวัชพืช

ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน เตรียมอบรมใช้พาราควอตและไกลโฟเซตให้กับโรงงานอ้อยทั่วประเทศ

สมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลฯ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ผนึกกำลังภาครัฐ เอกชน เตรียมอบรมใช้พาราควอตและไกลโฟเซตให้กับโรงงานอ้อยทั่วประเทศ

ประเด็นสารเคมีในไทย กระทบอุตสาหกรรมอ้อย คาดโรงงานน้ำตาลปิดตัว

การเพาะปลูกอ้อยของไทย มีพื้นที่รวมกว่า 11 ล้านไร่ สร้างรายได้สูงเกือบ 3 แสนล้านบาทต่อปี หากมีการยกเลิกใช้สารพาราควอต คิดเป็นมูลค่าความเสียหายสูงถึง 60,000 ล้านบาท เนื่องจาก เกษตรกรชาวไร่อ้อยไม่สามารถผลิตอ้อยส่งได้ตามเป้าหมาย กระทบเป็นห่วงโซ่ในสายการผลิต ส่งผลถึงโรงงานน้ำตาล ขาดวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น กระทบต่อเนื่องไปยังอุตสาหกรรมน้ำตาลทรายดิบ สุดท้าย ผลเลวร้ายที่สุด อาจเกิดการปิดตัวของโรงงานน้ำตาล ผลจากเหตุขาดทุนได้

ภาคอุตสาหกรรมอ้อย แนะแนวทางจัดการใช้ สารพาราควอต

หลังจากที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้แสดงความคิดเห็นต่อการยกเลิกใช้สารพาราควอต ซึ่งขัดแย้งกับ มติคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ให้จำกัดการใช้ โดยให้สามารถใช้ได้ ภายใต้การควบคุมอย่างเหมาะสมนั้น ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมเกษตรไปในหลายพืชเศรษฐกิจ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน มันสำปะหลัง โดยเฉพาะ อ้อย ซึ่งปัจจุบัน มีราคาตกต่ำ และเกษตรกรขาดทุนอย่างต่อเนื่อง ภาคอุตสาหกรรมอ้อย จึงอยากให้ยืนยันมติเดิม ให้ใช้พาราควอต ต่อไป แต่จำกัดการใช้และมีมาตรควบคุมการใช้อย่างเหมาะสม

Message us