เอ็กโก กรุ๊ป จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำโดย นายศานิต ร่างน้อย (แถวนั่ง-กลาง) ประธานกรรมการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2550 ในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 พฤษภาคม 2551

เสียงสะท้อนจากเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ … ในค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

“I LOVE  EGCO”  ตัวหนังสือบรรจงเขียนจากปลายปากกาของ สุนิสา บินหะบีสะมะแอ หนูน้อยนักอนุรักษ์ป่า จากจังหวัดนราธิวาส ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชนเอ็กโกไทยรักษ์ป่า รุ่นที่ 27” ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปหมาดๆ นี้ ได้บอกเล่าความรู้สึกดีดีผ่านไปรษณียบัตรถึงโอกาสที่ได้สัมผัสธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เป็นบ้านเกิด สถานที่ซึ่งเธอจะได้นำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าค่ายฯ ครั้งนี้ ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่คนในชุมชน ในสังคม ในพื้นที่ 3 จังหวัดนี้ ให้มากที่สุด และตั้งใจว่า หากมีโอกาสจะกลับมาเยี่ยมธรรมชาติ พร้อมเป็นแกนนำอนุรักษ์ธรรมชาติต่อไป  

Thai Forest Conservation Foundation joins National Park

Mr.Kamolwat Visetsiri (3rd from left) Director, Central Administration Office of the National Park, Wildlife and Plant Conservation Department, Ministry of Natural Resources and Environment and Mr.Somyos Polchan (4th from left) Vice President of Thai Forest Conservation Foundation signed a Memorandum of Cooperation (MOC) to conserve natural resources in National Park area, especially watershed area. The activities aim to create the learning process to youth and community networking groups and to promote the survey research on national conservation together with making national-sign, etc.

มูลนิธิไทยรักษ์ป่าจับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ

นายกมลวัฒน์ วิเศษศิริ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายสมยศ พลจันทร์ (ที่ 4 จากซ้าย) รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยรักษ์ป่า ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะป่าต้นน้ำลำธารที่สำคัญในเขตอุทยานแห่งชาติ และเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า ผ่านการสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ สู่เครือข่ายเยาวชนและชุมชน ส่งเสริมการสำรวจและวิจัยด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงการจัดทำสื่อความหมายธรรมชาติ เป็นต้น

Electricity Generating Public Company Limited

The Electricity Generating Public Company Limited or EGCO Group is the leading Thai integrated power company which provides electricity generation and comprehensive energy services. With the corporate philosophy to grow business over a long term, EGCO Group efficiently runs our electricity generating business while taking care of the environment and the society to maintain the balance between economics return and social and environment contribution which will lead to national sustainable development.

1 3 4
Message us