กรมพลศึกษา ปลื้มผลการจัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ”

กรมพลศึกษา ปลื้มผลการจัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สร้างอาชีพและรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

กรมพลศึกษา จัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ”

กรมพลศึกษา จัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สร้างอาชีพและรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

Faculty of Science, Chulalongkorn University

Regarded as a school that produces proficient science graduates since 1916, the faculty offers graduate and undergraduate education in 14 departments.  The faculty provides academic services through consultations, academic seminars, and technological development and transfer. Students are encouraged to take on challenges with inspiration, imagination, and innovation.

1 2
Message us