ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ตั้งเป้ารายได้ 800 ล้านบาท

ไร้ท์แมน รีแบรนด์ใหม่ ตั้งเป้ารายได้ 800 ล้านบาท เติบโต 16% พร้อมขยายธุรกิจรองรับตลาดอีเว้นท์อาเซียน

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด บริษัทรับจัดงานอีเวนท์หรือออร์กาไนเซอร์ฉลองครบรอบ 22 ปี บริหารงานโดย นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ กรรมการผู้จัดการ ปรับโฉมแบรนด์ใหม่ ชูจุดเด่นด้านการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ผสมผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย (Creative,Design,& Innovation) พร้อมขยายธุรกิจสู่ระดับภูมิภาครองรับตลาดอีเวนท์อาเซียน ด้วยการเพิ่มศักยภาพการให้บริการด้านงานบริหารโครงการแบบครบวงจร (Project Management) พร้อมเปิดศูนย์ออกแบบสื่อสร้างสรรค์ระบบดิจิตัล (Interaction Design Studio) โดยตั้งเป้าหมายปีนี้มีรายได้รวม 800 ล้านบาท เติบโตจากปีก่อนราว 15% แบ่งเป็นร้อยละ 60 เป็นรายได้จากการรับงานของภาครัฐ อีกร้อยละ 40 เป็นรายได้จากการรับงานของภาคเอกชน

ไร้ท์แมน
Message us