Thailand Medical Hub Expo 2012 ประสบความสำเร็จผู้รักสุขภาพแห่ชมงานล้นหลาม 500,000 ราย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ยิ้มรับงาน Thailand Medical Hub Expo 2012 ประสบความสำเร็จ ผู้รักสุขภาพแห่ชมงานล้นหลาม 500,000 ราย มั่นใจไทยพร้อมก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ประกาศความสำเร็จการจัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือ Thailand Medical Hub Expo 2012 ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน พ.ศ. 2555 ณ Impact Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี มีผู้รักสุขภาพสนใจเข้าร่วมชมงานอย่างล้นหลามมากกว่า 500,000 ราย พร้อมด้วยการสนับสนุนจากองค์กรร่วมจัดทั้งจากภาครัฐและเอกชน สถานประกอบการ โรงพยาบาล และคลินิกชั้นนำ นำผลงาน เทคโนโลยี สินค้า และบริการที่ทันสมัยมาจัดแสดงและให้ความรู้แก่ผู้สนใจ โดยองค์กรร่วมจัดฯ ต่างมั่นใจประเทศไทย พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านบริการสุขภาพระดับโลก และศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ

Thailand medical hub expo

ผลจาการจัดงานครั้งนี้ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประมาณการว่าภายในปี พ.ศ. 2555 จะมีชาวต่างชาติเดินทางมารักษาพยาบาลในประเทศไทยถึง 2,530,000 ราย คิดเป็นรายได้มากถึง 121,658 ล้านบาท

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ข้อมูล Thailand Medical Hub Expo 2012 โทรศัพท์ 0 2590 1997 ต่อ 701–704 และ 0 2726 4500 รวมทั้งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medicalhub2012.com

Thailand medical hub expo
Message us