ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

ฟิลม์ รัฐภูมิ ชวน ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น พบเห็นความไม่โปร่งใสหรือเบาะแสคอร์รัปชั่น ร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น

คอร์รัปชั่น

ฟิล์ม รัฐภูมิ  โตคงทรัพย์ เข้าร่วมงาน “รวมพลังต่อต้านคอร์รัปชั่น” ในฐานะตัวแทนของคนรุ่นใหม่ร่วมหยุดการทุจริตคอร์รัปชั่น แนะนำช่องทางใหม่ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ หรือ สายด่วน โทร. 1206 และแจ้งเบาะแสออนไลน์ ได้ที่ www.stopcorruption.go.th พร้อมชวนเยาวชนไทยร่วมกันรณรงค์และมีค่านิยมใหม่ที่ถูกต้อง ไม่โกง ไม่ทุจริต ไม่สนับสนุนคอร์รัปชั่น ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

Message us