นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ”

นายกรัฐมนตรี เปิดตัวตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต ในงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ” อย่างเป็นทางการ พร้อมรับเรื่องทั่วประเทศ

คอร์รัปชั่น

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “ รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น ” พร้อมเปิดช่องทางใหม่การส่งเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริต โดยติดตั้งทั่วประเทศ 77 จังหวัด ตามสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ ทำเนียบรัฐบาล ศาลากลางจังหวัด สถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ธนาคารกรุงไทย และศูนย์บริการเอไอเอส

Message us