นายกรัฐมนตรี ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ร่วมเป็นสักขีพยานในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น”

นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี และผู้แทนจากภาคเอกชน ร่วมแสดงพลังต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในงาน “รวมพลเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่น” ซึ่งประกาศแนวทางการดำเนินการระยะต่อไปของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เปิด 3 ช่องทางการส่งเรื่องร้องเรียนทุจริตคอร์รัปชั่น ได้แก่ ตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตทั่วประเทศ สายด่วน 1206 และสื่อออนไลน์ www.stopcorruption.go.th เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการบริหารราชการแผ่นดิน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ซึ่งส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

คอร์รัปชั่น
Message us