เผยโฉม 6 หนุ่มสาวผู้ชนะเลิศโครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา

กรมพลศึกษา เผยโฉม 6 หนุ่มสาวผู้ชนะเลิศโครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา หลังสร้างปรากฏการณ์รีดน้ำหนัก 30 ผู้เข้าแข่งขันทะลุเป้าถึง 180 กิโลกรัม มั่นใจเป็นโครงการนำร่องสานฝันหล่อ-สวยให้คนรุ่นใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรม

กรมพลศึกษา บรรลุเป้าหมายเสริมหล่อ-สวยให้หนุ่มสาวอ้วนเกินเกณฑ์ในโครงการหล่อ-สวย ด้วยกีฬา ให้เป็นจริงได้ภายใน 8 สัปดาห์ โดยได้ผู้ชนะเลิศ 6 รายจาก 30 รายที่ผ่านการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม Reality Workshop ตั้งแต่เมื่อวันที่  16 มิถุนายน – 4สิงหาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ผลสำเร็จจากปฏิบัติการแปลงโฉมหนุ่มสาวอ้วนเกินเกณฑ์ ได้สร้างปรากฏการณ์เหนือความคาดหมาย เมื่อผู้เข้าแข่งขันทั้ง 30 รายมุ่งมั่นลดหุ่นเสริมหล่อ-สวยด้วยกีฬา รีดน้ำหนักโดยรวมได้ลดลงสูงสุดถึง 180 กิโลกรัม

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวถึงความสำเร็จของโครงการหล่อ-สวย ด้วยกีฬา ว่า “จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการชี้แนะแนวทางในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกายให้กับกลุ่มเยาวชน วัย 19 – 25 ปี ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ประสบปัญหาทางด้านความอ้วนมากที่สุดในปัจจุบัน โดยได้รับแนวทางการฝึกปฏิบัติและอบรมจากผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ในหลายด้าน อาทิ ด้านโภชนาการ ด้านการเสริมสร้างความมั่นใจ และด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ นอกเหนือจากการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ฟรีตลอดรายการ 

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

สำหรับผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเข้ารอบทั้ง 30 ราย จะต้องเข้าฝึกปฎิบัติการแปลงโฉมตลอดทั้ง 8สัปดาห์อย่างเข้มข้น  เริ่มตั้งแต่ การให้ความรู้ด้านหลักโภชนาการ การจัดเตรียมเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ หลักการสร้างบุคลิกภาพ การเรียนรู้เสริมสร้างกล้ามเนื้อ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การเรียนโยคะและฝึกปฎิบัติจริง การออกกำลังกายด้วยยางยืดและลูกฟิตบอล จนถึงสุดท้ายของการเข้าร่วมกิจกรรมจะเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยตลอดโครงการนี้ ช่วยส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป ได้หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย และหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองได้อย่างถูกวิธี ถูกต้องตามระเบียบขั้นตอน ทำให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด”

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

สำหรับผู้ชนะเลิศในโครงการครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทชาย และหญิง โดยมีทั้งสิ้น 3 รางวัล โดยผู้ชนะเลิศที่ได้รางวัลมีดังนี้

รางวัลประเภทชายประเภทหญิง
รางวัลที่ 1 
แพคเกจทัวร์เกาหลี  2 ที่นั่ง พร้อมบัตรกำนัลมูลค่ารวม30,000 บาทKorea package with voucher worth of 30,000thb
นายศิวนนท์ กำไรน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 130.9 กก. หลังจบโครงการ 112.5 กก.Mr.Siwanont KamraiBefore entering 130.9Kg
After finish 112.5Kg.
นางสาวปิยะมา เนตรประไพน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 84.1 กก. หลังจบโครงการ 72.4 กก.Ms.Piyama NetprapaiBefore entering 84.1Kg
After finish 72.4Kg.
รางวัลที่ 2
แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 2 ที่นั่ง 
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 
20,000 บาทHongkong package with voucher worth of 20,000thb
นายศุภโชค ชำนาญกิจน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 118.6กก.หลังจบโครงการ 103.5 กก.Mr.Supachoke ChamnankitBefore entering 118.6Kg
After finish 103.5Kg.
นางสาวหนึ่งฤทัย  ปานแก้วน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 97.2 กก. หลังจบโครงการ 88.5 กก.Ms.Nuengruethai PankaewBefore entering 97.2Kg
After finish 88.5Kg.
รางวัลที่ 3
แพคเกจทัวร์ประเทศไทย 2 ที่นั่ง พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า 
10,000 บาทThailand package with voucher worth of 10,000thb
นายวุฒิกร เจตนาเสนน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 141.6 กก. หลังจบโครงการ 126กก.Mr.Wuthikorn JetanasenBefore entering 141.6Kg
After finish 126Kg.
นางสาวลิญษฎา เลิศภานุโรจน้ำหนักก่อนเข้าโครงการ 85 กก.หลังจบโครงการ 76.7 กก.Ms.Lilsada LertpanurojBefore entering 85Kg
After finish 76.7Kg.

“โครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา เป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมพลศึกษา ช่วยส่งเสริมและแนะแนวทาง                 ในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ด้วยการออกกำลังกาย โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อการลดน้ำหนัก หรือ การออกกำลังกายอย่างหนักจนร่างกายสูญเสียพลังงานมากเกินไป หรือการอดอาหาร จนร่างกายขาดสารอาหาร เป็นต้น 

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

เนื้อหาและความรู้ของโครงการนี้ ได้จัดทำเป็นหนังสือคู่มือ “หล่อ สวย ด้วยกีฬา ลดความอ้วนอย่างถูกวิธี ดูดีและปลอดภัย” เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้มีปัญหาด้านน้ำหนัก หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพและหุ่นที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ที่บ้าน โดยสามารถติดต่อขอรับคู่มือ ได้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมพลศึกษา โทรศัพท์ 02-214-0120” นางแสงจันทร์ กล่าวสรุป

Message us