เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัล “รายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น” และ “ดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม” ในงาน SET Awards 2008

นายวินิจ แตงน้อย (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป รับมอบรางวัลเกียรติยศ “รางวัลรายงานบรรษัทภิบาลดีเด่น” (Top Corporate Governance Report Awards) และ “รางวัลการดูแลผู้ถือหุ้นยอดเยี่ยม” (Best Shareholders Awards) ประจำปี 2551 จาก ดร.โอฬาร ไชยประวัติ (ขวา) รองนายกรัฐมนตรี ในงาน SET Awards 2008 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและการปฏิบัติตนต่อผู้ถือหุ้นตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีของเอ็กโก กรุ๊ป 

egco

รางวัล SET Awards 2008 จัดขึ้นโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร สำหรับรางวัล Shareholder Awards จัดขึ้นโดย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และชมรมนักลงทุนสัมพันธ์ 

Message us