เอ็กโก กรุ๊ป รับรางวัลการจ่ายเงินปันผลและนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

นายศักดา ศรีสังคม (ขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน เอ็กโก กรุ๊ป รับมอบเกียรติบัตร     ‘การรักษาความต่อเนื่องของนโยบายการจ่ายเงินปันผลยอดเยี่ยม’ (Most Committed to a Strong Dividend Policy) อันดับ 4 และ ‘นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น’ (Best Investor Relations) อันดับ 7 จาก     มร.ยาวาร์ ธาเรีย ผู้บริหารโครงการ “Asia’s Best Companies 2008” จากนิตยสาร Finance Asia นิตยสารชั้นนำด้านการเงินและการลงทุนของเอเชีย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบริหารนโยบายทางด้านการเงินและงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และได้รับการยอมรับในระดับสากลของเอ็กโก กรุ๊ป 

Egco

การจัดอันดับดังกล่าวมาจากการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์จากสถาบันการเงินต่างๆ จำนวน 167 รายในภูมิภาค โดยได้คัดเลือกบริษัทระดับแนวหน้าของภูมิภาคเอเชียที่มีผลงานยอดเยี่ยมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง 

Message us