เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่คนใหม่

เอ็กโก กรุ๊ป ประกาศแต่งตั้ง นายวินิจ แตงน้อย เข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค มีผลตั้งแต่วันที่ ตุลาคมนี้ เป็นต้นไป

เอ็กโก

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย ประกาศแต่งตั้ง นายวินิจ แตงน้อย ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทนนายวิศิษฎ์ อัครวิเนค ซึ่งเกษียณอายุการทำงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป โดยนายวินิจ จะรับผิดชอบและกำกับดูแลด้านการกำหนดเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของเอ็กโก กรุ๊ป และพัฒนาแผนกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจและร่วมลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เพื่อนำเอ็กโก กรุ๊ป เติบโตไปในทิศทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อบริษัทฯ พนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า และสังคม 

ก่อนเข้ารับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป นายวินิจ ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า     การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในฝ่ายต่างๆ ของ กฟผ. มานานกว่า 30 ปี 

นายวินิจ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา และระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นอกจากนี้ ยังผ่านการศึกษาหลักสูตรระดับผู้บริหารองค์กรจากสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอีกมากมาย

Message us