เอ็กโก กรุ๊ป สนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ

เอ็กโก กรุ๊ป ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่แห่งแรกของไทย นำโดย นายศักดา ศรีสังคม (ที่ 2 จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน มอบเงินสนับสนุนโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ของมูลนิธิ   คืนช้างสู่ธรรมชาติ จำนวน 2,000,000 บาท สำหรับสร้างชีวิตใหม่ให้กับช้างไทยจำนวน 2 เชือก โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ เป็นผู้รับมอบเมื่อเร็วๆ นี้

เอ็กโก

โครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ ดำเนินการเพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ช้างไทย และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเรื่องของการอนุรักษ์ช้างเอเชีย ซึ่งเป็นสัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ของโลก

Message us