เปิดตัวขุนพลใหญ่ ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน ผลักดัน นีโอ ขึ้นแท่นอินเตอร์

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ เปิดตัวผู้บริหาร เรืออากาศโท(ร.ท.)กมลนัย ชัยเฉนียน ผู้มีบทบาทสำคัญนำนีโอสู่ตลาดระดับนานาชาติอย่างแท้จริง พร้อมเผยเคล็ดลับความสำเร็จ 8 แบรนด์มหกรรมใหญ่ และแผนขยายธุรกิจ

เมื่อเร็วๆ นี้ นีโอ โดย ร.ท. กมลนัย ชัยเฉนียน กรรมการบริหาร กล่าวถึงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจว่า “ปัจจุบัน MICE มีความสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังเห็นได้จากการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในด้านนโยบาย และหน่วยงานที่ถูกจัดตั้งขึ้นมารองรับ ในส่วนของ นีโอ เอง มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในตัว E (Exhibition) นั่นคือ นีโอ เป็นตัวจักรสำคัญในการทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ เพราะบทบาทของ E ที่สำคัญคือ เป็นตัวกลางหรือเชื่อมให้คนกลุ่มหนึ่งในฐานะผู้ชื้อ มาพบกับ คนอีกกลุ่มหนึ่งในฐานะผู้ขาย และได้พูดคุย เจรจากัน ตกลงซื้อขายกันทางธุรกิจ แบบตัวต่อตัว เพราะสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการทำธุรกิจคือ การสร้างสัมพันธภาพที่ดี หรือ relationship นั่นเอง”

“ขณะเดียวกัน วิสัยทัศน์ที่ นีโอ ได้ประกาศไว้เมื่อ 2 ปีที่แล้วว่า นีโอ จะก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 5 ของผู้บริหาร จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับภูมิภาคเอเซียอาคเนย์ ณ วันนี้ นีโอ ได้เดินทางมาไกลเกินกว่าครึ่งทางแล้ว นีโอ เชื่อมั่นว่า ภายใน 3 ปีข้างหน้าต่อไป งานโชว์ระดับนานาชาติ (International Show) อย่างงาน ILDEX ที่นีโอได้จัดขึ้นในหลายประเทศ จะประสบความสำเร็จ มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และในการจัดงานโชว์ในต่างประเทศ จะเพิ่มจุดแข็งหลักให้กับนีโออีกประการนั่นคือ การนำเครือข่ายพันธมิตรจากประเทศต่างๆ กลับมายังประเทศไทย ซึ่งจุดนี้เอง จะทำให้งานโชว์ของนีโอในประเทศไทย ก้าวขึ้นสู่งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติอย่างแท้จริง สำหรับโชว์ในประเทศ (Local Show) 6 งานมหกรรมขนาดใหญ่ที่ นีโอ จัดขึ้นประจำทุกปีนั้น แต่ละงานก็ได้มีการพัฒนารูปแบบและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และนีโอ ก็เริ่มแสวงหาทิศทางการจัดงานไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เพราะปัจจุบัน เริ่มมีศูนย์การแสดงสินค้าที่น่าสนใจเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งด้วยเช่นกัน”

นีโอ

นอกจากนี้ ร.ท. กมลนัย กล่าวเสริมถึงเคล็ดลับความสำเร็จของ 8 แบรนด์มหกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่ที่นีโอจัดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องว่า “จากประสบการณ์ในการจัดงาน นีโอ ตระหนักดีถึงจุดแข็งและข้อแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า นีโอ แตกต่างจากผู้จัดงานรายอื่นนั่นคือ ความเชี่ยวชาญในแต่ละธุรกิจ หมายความว่า การที่ นีโอ จะจัดงานได้แต่ละงานนั้น จะต้องเข้าใจในธุรกิจของงงานที่จัดนั้นอย่างลึกซึ้ง ยกตัวอย่างเช่น งาน Wedding Fair นีโอ จะต้องทำความเข้าใจของธุรกิจ Wedding ก่อนว่า ต้นทางเป็นอย่างไร ปลายทางเป็นอย่างไร ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง สัมพันธ์กัน มีอะไรบ้าง รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยของความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคว่า มองอะไรเป็นสาระสำคัญของการแต่งงาน เมื่อเข้าใจธุรกิจอย่างถ่องแท้ดีแล้ว นีโอ จึงจะจัดงานออกมาได้อย่างประสบความสำเร็จ ดังบทพิสูจน์ของงานWedding Fair ซึ่งในปี พ.ศ. 2551 ก็จะครบรอบจัดงานเป็นปีที่ 15 แล้ว”

ทั้งนี้ ในส่วนของแผนธุรกิจของนีโอที่โดดเด่นในปี พ.ศ. 2550 คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป ได้เปิดเผยว่า “นีโอ ได้เปิดตลาดและขยายฐานธุรกิจไปยัง เมืองเศรษฐกิจที่สำคัญของจีน นั่นคือ กรุงปักกิ่ง โดยนีโอ ได้จัดตั้งบริษัทชื่อ Beijing Hua Tai Exhibition Co., Ltd. ทำหน้าที่เป็น 1) ตัวแทนจำหน่ายพื้นที่แสดงสินค้าในการจัดงานต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในกรุงปักกิ่งและประเทศจีน 2) เป็นที่ปรึกษาและบริหารการดำเนินการเจรจาทางธุรกิจระหว่างผู้ชื้อและผู้ขาย (Trade mission) 3) เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารและจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ การประชุมต่าง ๆ

ความแตกต่างระหว่างนีโอกับบริษัทอื่นในประเทศจีน ค่อนข้างชัดเจน นั่นคือ นีโอ เป็นผู้บริหารจัดงานระดับนานาชาติ (International Show) ขณะที่ บริษัทอื่นในประเทศจีน ถนัดแต่เพียงการบริหารจัดงานระดับชาติหรือท้องถิ่น (Local Show) เท่านั้น”

“ผลงานความสำเร็จในปีนี้ คือ ความร่วมมือระหว่างนีโอ กับ Chinese Association of Animal Science and Veterinary Medicine (CAAV) ในการจัดงาน ILDEX มหกรรมแสดงสินค้าและนิทรรศการ ปศุสัตว์ นานาชาติ ณ เมืองปักกิ่ง ประเทศจีน ด้วยพื้นที่การจัดงานมากถึง 8,000 ตารางเมตร  เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งจาก สุกร วัว ไก่ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปปศุสัตว์ และอาหารสำหรับเลี้ยงสัตว์ระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในปักกิ่งก็ว่าได้ โดยงานนี้จะมีขึ้นในวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ที่จะถึงนี้ สำหรับผู้เข้าร่วมแสดงในงานก็มาจากหลากหลายประเทศ ทั้งประเทศไทย จีน สิงคโปร์ เวียดนาม อเมริกา, อังกฤษ, เดนมาร์ก และ เยอรมัน ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรในการขยายตลาดไปยังประเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด” คุณลัดดากล่าว

“ทั้งหมดนี้ นีโอ ต้องการจะเน้นย้ำให้ทุกคนตระหนักถึงส่วนที่สำคัญที่สุดของ MICE คือตัว E คืองานแสดงสินค้าและนิทรรศการ โดยลักษณะ E ของนีโอนั้น 1) Economic Driver จะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้ ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าระดับชาติและนานาชาติ เช่น การจัดงาน Wedding Fair จะช่วยกระตุ้นสภาวะทางเศรษฐกิจของธุรกิจแต่งงานนั้น ตื่นตัวขึ้น หรือ ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้เกิดขึ้นในระดับชาตินั่นเอง 2) Economic Value จะเป็นตัวสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยอย่างมากมาย เช่น งาน VIV Asia ซึ่งนำเม็ดเงินจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย ผ่านการจองพื้นที่แสดงสินค้าในงาน การจองที่พัก การเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว การท่องเที่ยวในประเทศไทย การซื้อสินค้าไทยระหว่างเยี่ยมชมงาน จากการจัดงานล่าสุดที่ผ่านมา งาน VIV Asia 2007 สามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายทั้งทางตรงและทางอ้อมได้กว่า 4,000 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน เป็นต้น 3) Economic Extension เนื่องจากงานของนีโอ หลายงาน มุ่งเน้นในการขยายฐานลูกค้าและตลาดไปยังต่างประเทศ เช่น งาน ILDEX นีโอ จะไปจัดงาน ณ ต่างประเทศ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ธุรกิจในประเทศไทย ได้เติบโต ขยายตลาด ฐานลูกค้า พันธมิตรใหม่ ได้เป็นอย่างดี ท้ายที่สุด ก็ส่งผลมายังภาคเศรษฐกิจของประเทศที่จะดีขึ้นในที่สุด” คุณกมลนัยกล่าวสรุป

ข้อมูลเกี่ยวกับนีโอ

บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ผู้บริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการระดับนานาชาติ ในเครือบริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด ให้บริการครอบคลุมการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ตั้งแต่การวางแผน การตลาด การขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการประเมินผล โดยในปี พ.ศ. 2550 มีแผนการจัดงานมหกรรมแสดงสินค้าขนาดใหญ่ 8 งาน ได้แก่ งานระดับนานาชาติ งาน VIV Asia, ILDEX งานระดับชาติ Thailand Travel and Dive Expo, Amazing Thailand Grand Sale, Wedding Fair, Health, Beauty and Diet Festival, Pet Expo Thailand และ Thailand Bestbuys

Message us