Clipping : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดฟรีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร ให้นิสิตนักศึกษาทั่วไทยลองเปิดธุรกิจสร้างแบรนด์ของตนเอง ณ สยามสแควร์วัน