VIV Asia และ Meat Pro Asia กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ยกระดับภาคเกษตร-ปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก | 8-10 มีนาคมนี้

กลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมการรอคอยพร้อมฉลองครบรอบ 30 ปีของการจัดงาน VIV Asia (วิฟ เอเชีย) งานแสดงนวัตกรรม เทคโนโลยี และสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์และสัตว์น้ำครบวงจร สำหรับภูมิภาคเอเชีย ตั้งแต่อาหารสัตว์จนถึงอาหารเพื่อการบริโภค จัดพร้อมกันกับ Meat Pro Asia (มีท โปร เอเชีย) งานแสดงเทคโนโลยีและสินค้าเพื่อการเจรจาธุรกิจสำหรับกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ อาหาร และบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

Message us