AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 เริ่มแล้วถึง 27 พ.ค. นี้

เริ่มต้นแล้วกับงาน AGRITECHNICA ASIA & HORTI ASIA 2022 นำเวทีเจรจาธุรกิจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกลับมาในบรรยากาศที่คุ้นเคยผ่านงานแสดงสินค้าเพื่อการเชื่อมโยงธุรกิจเต็มรูปแบบ 25-27 พฤษภาคม 2565 ไบเทค กรุงเทพฯ

Message us