กรมพลศึกษา ปลื้มผลการจัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ”

กรมพลศึกษา ปลื้มผลการจัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สร้างอาชีพและรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

กรมพลศึกษา จัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ”

กรมพลศึกษา จัดงานมหกรรมเสริมกำลังใจ “ สุขกาย สุขใจ ฟื้นภัยน้ำท่วม ” ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สร้างอาชีพและรายได้ตามนโยบายรัฐบาล

Message us