ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชี้ขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย

ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ ชี้ขาดแคลนอวัยวะปลูกถ่าย เสียชีวิต 3 คนต่อสัปดาห์ และร้อยละ 92 ของผู้ป่วยรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ กำลังทุกข์ทรมาน ไร้ความหวัง

Message us