MUT ร่วมกับ SuperMap จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติซอฟแวร์ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ร่วมกับ SuperMap จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติ 2003 SUPERMAP GIS INNOVATION AND APPLICATION WORKSHOP และลงนาม MoU ซื้อใบอนุญาตใช้งานซอฟแวร์ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศ เวอร์ชั่นล่าสุด

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (Mahanakorn University of Technology:MUT) ร่วมกับ SuperMap บริษัทผู้พัฒนาและให้บริการแพลตฟอร์มด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์รายใหญ่ของจีน จัดประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ หรือ SuperMap GIS Innovation and Application Workshop เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566  ณ อาคารมหานครมิวเซียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Wang Haitao, Vice President ของบริษัท SuperMap Software มาเปิดพิธี โดยงานประชุมครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งทางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งด้านข้อมูลเชิงพื้นที่ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ เข้าร่วมงาน 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในและต่างประเทศมาแลกเปลี่ยนความรู้และวิทยาการ 5 หัวข้อ ได้แก่ 

1) ผศ.ดร. สมพงษ์ เลี่ยงโรคาพาธ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บรรยายพิเศษในหัวข้อ Satellite Applications of Mahanakorn University of Technology: From Upstream to Downstream 

2) ดร. สรศักดิ์ คุ้มบุญ Technical Support จากบริษัท SuperMap ได้แนะนำเทคโนโลยี GIS ของบริษัท SuperMap 

3) Mr. Li Meng, Deputy General Manager of SuperMap 3D R&D Center ได้มาบรรยายการพัฒนาล่าสุดของเทคโนโลยี SuperMap 3D GIS 

4) รศ. ดร. ธราวุฒิ บุญเหลือ หัวหน้าหน่วยวิจัยและพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ (RDSC) บรรยายพิเศษในหัวข้อ Geo-Spatial Intelligence: Next Step forward for Developing Smart City in Thailand 

5) Ms. Nikma Fista Safrina, Country Manager จาก SuperMap Indonesia บรรยายพิเศษในหัวข้อ Different GIS Solutions in Indonesia 

ดำเนินรายการโดย คุณสมพร มั่งมี CEO บริษัท Sky 11

นอกจากนี้ ภายในงานยังนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีล่าสุด ผลลัพธ์การใช้งานในรูปแบบ 3D GIS ของ SuperMap โครงการจริงที่พัฒนาโดยใช้ซอฟต์แวร์ของ SuperMap  และเปิดให้เยี่ยมชม MUT Earth-Space Center เพื่อให้เห็นภาพการทำงานมากขึ้นตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงปลายน้ำของการใช้งานดาวเทียม ความสามารถในการวิเคราะห์ ประมวลผล แสดงผล และการประยุกต์ใช้ข้อมูลดาวเทียมบนซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

รศ. ดร.ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และ SuperMap ได้เล็งเห็นความร่วมมือร่วมกันเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และขยายองค์ความรู้ในหมู่นักวิชาการระดับสูงด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์อัจฉริยะ จึงจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติครั้งนี้ขึ้นควบคู่ไปกับพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร โดย รศ. ดร. ภานวีย์ โภไคยอุดม อธิการบดี และ SuperMap โดย Mr. Wang Haitao, Vice President 

การลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะเป็นโอกาสอันดีในการพัฒนาด้านการศึกษา การวิจัยของเทคโนโลยีด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อการแก้ปัญหากายภาพเชิงพื้นที่ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ตั้งใจให้นักศึกษามหานครทุกคณะได้รู้จัก ได้เรียนรู้ประโยชน์ของซอฟต์แวร์ของ SuperMap เพราะมั่นใจว่าซอฟต์แวร์นี้จะช่วยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ หรือ ปัญหาเชิงกายภาพทุกเรื่องบนโลกนี้ได้” รศ. ดร.ภานวีย์ กล่าวทิ้งท้าย

Message us