ยกเลิกนำเข้าสินค้าเกษตรจากกลุ่มประเทศที่ใช้พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส ด่วน กลุ่มผู้บริโภค วอน หมอหนู

ตัวแทนผู้บริโภคกว่า 10 ราย ขอเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล หรือ หมอหนู และยื่นหนังสือร้องเรียนเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภค หยุดนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศที่ยังใช้พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์

พาราควอต

13 กรกฎาคม ณ กระทรวงสาธารณสุข – ตัวแทนกลุ่มผู้บริโภค 10 ราย และนายนิวัตร ปากวิเศษ เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อดูแลผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยเฉพาะในเรื่องการห้ามใช้สารเคมีเกษตร โดยเฉพาะ พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส และเมื่อวันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นมา ประเทศไทย ได้ห้ามนำเข้า จำหน่ายและครอบครอง พาราควอตและคลอร์ไพรีฟอส เพื่อไม่ให้มีการใช้สารดังกล่าวในภาคอุตสหากรรมการเกษตรของไทย แต่กลับมีการประชุมร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง ระหว่างรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข พบว่า จะมีการผ่อนปรนการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าเกษตรที่มีการใช้สารพาราควอตและคลอร์ไพริฟอสจากต่างประเทศ จนถึง 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 (ปีหน้า)

ตัวอย่างการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรจากต่างประเทศที่มีการใช้สารพาราควอต ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวสาลี แป้ง องุ่น แอปเปิล กาแฟ และอื่น ๆ  กระทรวงสาธารณสุข จะต้องประกาศห้ามการนำเข้าจากประเทศต้นทาง โดยเฉพาะ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และอีก 72 ประเทศทั่วโลก รวมทั้ง จะต้องตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาทุกราย ไม่ให้ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นโดยการผ่อนปรนให้กลุ่มผู้นำเข้าเป็นการชั่วคราว หรือการละเลยความรับผิดชอบในการตรวจคุณภาพสินค้าเกษตรที่นำเข้าจากต่างประเทศ โดยไม่คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคคนไทย 

“ดังนั้น ตัวแทนผู้บริโภค จึงได้ยื่นหนังสือขอเข้าพบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อนุทิน ชาญวีรกุล หรือ หมอหนู พร้อมด้วย หนังสือร้องเรียนในประเด็นดังกล่าว ด้วยความหวังที่ว่า จะไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์แก่คนบางกลุ่มหรือนายทุน และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ โดยหยุดนำสินค้าและวัตถุดิบทางการเกษตรจากประเทศที่ยังใช้สารดังกล่าวในทันที ตลอดจน หากพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขละเลยการปฎิบัติหน้าที่ จะดำเนินการฟ้องร้องในนามของผู้บริโภคและร่วมกับมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคอย่างจริงจังต่อไป” นายนิวัตรกล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม นายนิวัตร ปากวิเศษ โทร. 087-466-6459

Message us