ยิ่งลักษณ์ ชูนวดไทยสู่สายตาโลกสร้างสถิติ นวดไทยมากที่สุดในโลก Guinness World Recordsในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012

ยิ่งลักษณ์ ชูนวดไทยสู่สายตาโลกสร้างสถิติ นวดไทยมากที่สุดในโลก Guinness World Recordsในงาน Thailand Medical Hub Expo 2012

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนประเทศไทย รับมอบประกาศนียบัตร นวดไทยมากที่สุดในโลก บันทึกลง Guinness World Records จากนายโรเบิร์ต มอลลี่ (Mr. Robert Molly) ผู้อำนวยการฝ่ายโทรทัศน์ Guinness World Records ลงบันทึก ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555 กรุงเทพฯ ประเทศไทย มอบให้แก่ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

Thailand medical hub expo

สำหรับการนวดสร้างสถิติโลกภายในงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้นวดและถูกนวด ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันที่ผ่านการรับรองหลักสูตรจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมแสดงศักยภาพรวมทั้งสิ้น 641 คู่ โดยแสดงการนวดไทยจำนวน 19 ท่าอย่างพร้อมเพรียงกันในเวลา 12 นาที ลบสถิติเดิมที่สร้างไว้โดยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เข้าร่วมกิจกรรมนวดพร้อมเพรียงกัน 263 คู่ในเวลา 5 นาที เมื่อปี พ.ศ. 2553

Thailand medical hub expo

สำหรับผู้สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์ข้อมูล Thailand Medical Hub Expo 2012 โทรศัพท์ 0 2590 1997 ต่อ 701–704 และ 0 2726 4500 รวมทั้งสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.medicalhub2012.com

Message us