“มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์”

ชุมพล ชูเป้าท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทภายใน 3 ปี ชวนคนไทยร่วมผลักดันพร้อมชวนเที่ยว ของถูก ของดี ของฟรี ในงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายชุมพล ศิลปะอาชา มอบหมายกรมการท่องเที่ยว จัดงานยิ่งใหญ่กระตุ้นการท่องเที่ยวไทย เอาใจคนไทย จัดงานแสดงนิทรรศการ สินค้า บริการ การแสดง การประชุมสัมมนาความรู้ ในงาน มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) ด้วยแนวคิด “ของถูก ของดี ของฟรี” จับมือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สมาคมธุรกิจ ลดกระหน่ำแพ็คเกจท่องเที่ยว ที่พัก ของฝาก ของที่ระลึกมากมาย ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 – 20.00 น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

นายชุมพล ศิลปอาชา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “การท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความขัดแย้งทางการเมืองและมหาอุทกภัยในปี 2554 แต่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยก็สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยประเทศไทยมีความโดดเด่นและมีความหลากหลายของทรัพยากรการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้ง ความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ทำให้ในปีที่ผ่านมา (ปี 2554) มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ถึง 19.23 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 776,000 ล้านบาท และในปัจจุบัน ถึงแม้เศรษฐกิจของประเทศในยุโรปจะมีปัญหาแต่จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทยกลับสูงขึ้น ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 2555 เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าประเทศให้ได้ 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 และหากไม่มีปัจจัยลบอื่น ๆ มากระทบ การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท คงไม่ไกลเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้คนไทยทั้งประเทศอย่างมั่นคงและถาวรต่อไป”

กรมการท่องเที่ยว

นายสุพล ศรีพันธุ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2555 เป็นปีมหัศจรรย์เมืองไทย (Miracle Thailand) เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ในฐานะที่กรมการท่องเที่ยว มีหน้าที่หลักในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ของประเทศไทย ให้สามารถแข็งขันได้ในระดับสากลทั้งในด้านภาพลักษณ์ของประเทศและประสิทธิผลด้านการท่องเที่ยว และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวาระที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา จึงได้จัดงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) โดยนำเสนอกิจกรรมและผลงานอันเป็นรูปธรรมที่แสดงถึง ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล อันก่อให้เกิดเป็น ความประทับใจ ของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวไทยภายใต้การดำเนินงานของกรมการท่องเที่ยว”

งาน “ประทับใจไทยแลนด์” ครั้งนี้ จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2555  เวลา 10.00 – 20.00 น  ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5 และลานกิจกรรมด้านหน้าห้างเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว

กรมการท่องเที่ยว

รูปแบบการจัดงาน จะแสดงถึงประสิทธิภาพของกรมการท่องเที่ยว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรธุรกิจนำเที่ยวต่างๆ โดยนำเสนอผ่านกิจกรรมที่ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ไม่ว่าจะเป็น นิทรรศการความรู้ การประชุมสัมมนา กิจกรรมการแสดง การออกร้านแสดงสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวราคาพิเศษ เรียกได้ว่า ผู้สนใจที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ จะได้พบกับ ของถูก ของดี และของฟรี อย่างมากมาย โดยกิจกรรมพิเศษที่น่าสนใจภายในงาน “ประทับใจไทยแลนด์”ได้แก่ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการกรมการท่องเที่ยว ตำรวจท่องเที่ยว และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว นิทรรศการ Miracle Smiles การประชุมสัมมนาในหัวข้อ “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” และ “ทำอย่างไร ประทับใจไทยแลนด์” กิจกรรมการแสดง พบกับการแสดงของศิลปิน นักร้อง นักแสดง อาทิ มินิคอนเสิร์ตของอ๊อฟ ปองศักดิ์ AF1 นิว จิ๋ว The Star และ กิจกรรมออกร้านแสดงสินค้า ส่งเสริมการขาย และการให้บริการทางการท่องเที่ยว

“การจัดงาน “มหัศจรรย์เมืองไทย ประทับใจไทยแลนด์” (Miracle Thailand “Thailand Impression”) จะเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จของความร่วมมือในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพและยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนสามารถสร้างความประทับใจของนักท่องเที่ยวที่ได้เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่น่าประทับใจต่อนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2558 ที่จะถึงนี้ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะทำให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยจะเป็นจุดแข็งและจุดขายสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย ในฐานะเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวแห่งภูมิภาคเอเซียนอย่างแท้จริง” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวสรุป

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
Message us