ปฏิบัติการแปลงโฉมแบบ Reality 8 สัปดาห์ ในโครงการ หล่อ สวย ด้วยกีฬา

กรมพลศึกษา สานฝัน 30 หนุ่มสาวอ้วนเกินเกณฑ์ ปฏิบัติการแปลงโฉมแบบ Reality 8 สัปดาห์ ในโครงการ หล่อ สวย ด้วยกีฬา ฟรีตลอดรายการ พร้อมลุ้นเที่ยวเกาหลี ฮ่องกง รางวัลรวมมูลค่า 120,000 บาท

กรมพลศึกษา สานฝันหล่อ-สวยให้เป็นจริงได้ใน 8 สัปดาห์ จัดกิจกรรมปฏิบัติการแปลงโฉมหนุ่มสาวอ้วนเกินเกณฑ์ในโครงการ หล่อ สวย ด้วยกีฬา ได้ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 30 ราย ดีเดย์เริ่มกิจกรรม Reality Workshop วันแรก 16 มิถุนายน นี้ โดยผู้ที่มีผลการแข่งขันดีที่สุด 3 อันดับแรก รับทันที ทัวร์เกาหลี ฮ่องกง ไทย มูลค่ารวม 120,000 บาท

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

นางแสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา เปิดเผยว่า “โครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมและสร้างแรงบันดาลใจให้ประชาชนทั่วไป หันมาใส่ใจการออกกำลังกาย และหมั่นดูแลสุขภาพร่างกายของตนเอง โดยมุ่งเป้าหมายที่การเสริมสร้างบุคลิกภาพทางด้านร่างกายและการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธีด้วยการออกกำลังกายให้กับกลุ่มบุคคลในช่วงอายุ 19 – 25 ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่มีปัญหาทางด้านความอ้วนมากที่สุด”

การรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการ กรมพลศึกษา ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ให้ผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติอ้วนเกินเกณฑ์ (ค่ามี Body Mass Index  มากกว่า 25 โดยสามารถคำนวณได้จาก น้ำหนักตัว (กก.) หาร ส่วนสูง (ม.) ยกกำลังสอง) เข้าร่วมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมสมัครเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีเพียง 30 รายเท่านั้น แบ่งเป็นเพศชาย 15 รายและหญิง 15 รายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมปฏิบัติการแปลงโฉม และผู้ที่มีผลการแข่งขันดีที่สุดจากการตัดสินของคณะกรรมการ            จะได้รับรางวัลตามลำดับดังนี้

ประเภทรางวัลประเภทชายประเภทหญิง
รางวัลที่ 1แพคเกจทัวร์เกาหลี  2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า                30,000 บาท
แพคเกจทัวร์เกาหลี  2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า                30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า              20,000 บาท
แพคเกจทัวร์ฮ่องกง 2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า              20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 2แพคเกจทัวร์ประเทศไทย 2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า             10,000 บาท
แพคเกจทัวร์ประเทศไทย 2 ที่นั่ง
พร้อมบัตรกำนัลมูลค่า             10,000 บาท
หล่อ สวย ด้วยกีฬา

ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าร่วมกิจกรรม Reality Workshop เพื่อเข้ารับการอบรมและฝึกปฏิบัติด้านการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนักตลอดระยะเวลา 8 สัปดาห์ ในสัปดาห์ที่ 5-7 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จะพิจารณาคัดผู้แข่งขันออกจนเหลือเพียง 6 ราย โดยจะประกาศผลผู้ชนะเลิศอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น M ศูนย์การค้า Terminal 21 

“โครงการหล่อ สวย ด้วยกีฬา เป็นอีกหนึ่งโครงการของกรมพลศึกษา ช่วยส่งเสริมและแนะแนวทางในการลดน้ำหนักอย่างถูกวิธี ด้วยการออกกำลังกาย โดยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ยาเพื่อการลดน้ำหนัก หรือ การออกกำลังกายอย่างหนักจนร่างกายสูญเสียพลังงานมากเกินไป หรือการอดอาหาร จนร่างกายขาดสารอาหาร เป็นต้น เนื้อหาและความรู้ของโครงการนี้ จะเป็นต้นแบบที่ดีสำหรับให้ผู้มีปัญหาด้านน้ำหนัก หรือผู้ที่ต้องการมีสุขภาพและหุ่นที่ดี สามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองได้ที่บ้าน เพียง 8 สัปดาห์ก็เห็นผล” นางแสงจันทร์ กล่าวสรุป

สำหรับผู้ที่สนใจและอยากที่จะร่วมส่งกำลังใจหรือฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายและควบคุมน้ำหนัก เพื่อที่จะได้หล่อ สวย ไปพร้อมกับผู้เข้าแข่งขัน สามารถติดตามชีวิตในแบบ Reality ได้ที่โทรทัศน์สีช่อง 5 รายการคุยข่าว 10 โมง ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป หรือ facebook.com/DPEprojects

หล่อ สวย ด้วยกีฬา

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-214 – 0120 ต่อ 0

Message us