ทีซีซีแลนด์จับมือวีเอ็นยู ยุโรป พร้อมเปิดตัว วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ดันไทยเป็นศูนย์กลางตลาดไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

กลุ่มทีซีซีแลนด์ โดยคุณโสมพัฒน์และวัลลภา ไตรโสรัส นำบริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมทุนกับ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป จำกัด หนึ่งในห้าบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแห่งทวีปยุโรป จากประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดตั้งบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เพื่อบริหารและจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการประชุม มุ่งเน้นกลุ่มการค้าระหว่างองค์กรกับองค์กร (Business to Business) โดยใช้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากของทั้งสองหน่วยงาน โดยหวังผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของการจัดนิทรรศการและการประชุมนานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

นายจีราด วิลเล็ม ลีย์เวนเบิร์ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของการร่วมทุนในครั้งนี้ว่า “บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป จำกัด ได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทย ในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางตลาดไมซ์ของเอเชียแปซิฟิค ไม่ว่าจะความพร้อมด้านสาธารณูปโภค ทำเลที่ตั้ง ความสามารถของบุคลากร ความเป็นมิตร และจิตใจด้านบริการ ขณะเดียวกัน ได้ร่วมทุนกับบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่เต็มไปด้วยศักยภาพด้านการบริหารจัดการ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า จะสามารถผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางตลาดไมซ์แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค รองรับการเปิดเสรีของกลุ่มประเทศในอาเซียนซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในปี 2558 และสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนจากภาครัฐที่ต้องการให้ประเทศไทยเติบโตสู่ระดับภูมิภาคได้ต่อไป

ทั้งนี้ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด   เน้นการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งนำมาใช้ในการผลิตเป็นอาหาร อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของทุกคนที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรชาวไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา และแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางในการพัฒนาให้ผลิตผลการเกษตรมีศักยภาพ คุณภาพ มีความปลอดภัย และสร้างรายได้ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้เกษตรกรไทยได้เปิดโอกาสพบปะกับพันธมิตรหรือคู่ค้าระดับประเทศและนานาชาติได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคคนไทย จะได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยดีในราคาที่เหมาะสม

ตลอดจนการใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่หลักในการจัดงาน จึงเป็นการเปิดตลาดให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในฐานะประเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถด้านเกษตรกรรมแหล่งสำคัญของโลก อันนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยต่อสายตาโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV Asia เป็นหนึ่งตัวอย่างงานระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์ในไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศ และสามารถสร้างคู่ค้าหรือพันธมิตรในระดับสากลได้ง่ายยิ่งขึ้น”

vnu asia pacific

“นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ร่วมแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากกลุ่มองค์กรธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ (Local and International Exhibitors) และผู้เข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศ (Local and International Visitors) เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการขึ้น ทำให้เกิดกระแสการใช้เงินหมุนเวียนภายในระบบต่อการจัดงานครั้งหนึ่งเป็นจำนวนมาก ผ่านการใช้จ่ายผ่านโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV Asia มีผู้สนใจเข้าชมงานมากถึง 30,000 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ  20,000 ราย และชาวไทย 10,000 ราย คิดเป็นเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 450 ล้านบาท ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน “ นายจีราดกล่าวสรุป

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด กล่าวว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการรวมความรู้ ความสามารถและศักยภาพของทั้งสองฝ่าย  ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งในตลาดยุโรปและเอเชีย แปซิฟิค ขณะเดียวกัน เป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจ พันธมิตรการค้า ส่งผลให้การบริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดคู่ค้าหรือธุรกิจครอบคลุม 24 ประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย แปซิฟิค ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค การดำเนินงาน และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์อย่างครบวงจร

vnu asia pacific

นอกจากนี้ การผสมผสานความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทั้งสองประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย ที่มีลักษณะโดดเด่นในฐานะประเทศเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จะส่งผลดีต่อธุรกิจและตลาดเกษตรกรรม ปศุสัตว์ของทั้งสองประเทศ เพราะไม่เพียงแต่จะเกิดการแลกเปลี่ยนด้านความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ แต่ยังเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประเทศไทยได้เติบโตและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้อีกด้วย”

“ขณะเดียวกัน ผู้ร่วมแสดงงาน และผู้เข้าชมงาน ที่จัดโดยบริษัทฯ จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยผู้ร่วมแสดงงานสินค้า นิทรรศการ และงานสัมมนาเชิงวิชาการ จะได้โอกาสในการเปิดตลาดคุณภาพผ่านงานที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น สำหรับผู้ชมงาน จะได้พบกับองค์กรเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยจุดประกายด้านความคิด แนวทางการบริหารจัดการ ให้แก่องค์กรของตนต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมแสดงงาน และผู้เข้าชมงาน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และเรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง” คุณลัดดากล่าวเสริม

vnu asia pacific

สำหรับ แผนการดำเนินธุรกิจด้านการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการประชุม สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1)กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านเกษตรกรรม พืชสวน พันธุ์ไม้ ผลไม้ และดอกไม้ 2) กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านอาหารสัตว์ และปศุสัตว์ 3) กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านสัตว์และสัตว์เลี้ยง 4) กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย ทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ 

ในปี พ.ศ. 2555-2556 บริษัทฯ มีแผนการจัดงานทั้งสิ้น 7 งานด้วยกัน โดย 3 งานที่กำลังจะจัดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ ได้แก่ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย  (Horti Asia 2012) ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย การทดลอง และอุปกรณ์ต่างๆ  (Thailand Lab 2012) ระหว่างวันที่ 26-28 กันยายน พ.ศ. 2555 งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง (PET-VET Asia Expo 2012) ระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ส่วนอีก 4 งานที่เหลือนั้น บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดงานเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว ได้แก่ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ILDEX Vietnam 2012, ILDEX Bangkok 2012, Pig, Poultry & Dairy Focus Asia 2012 และ VIV/ILDEX India 2012

vnu asia pacific

ท้ายนี้ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะเป็นบริษัทมืออาชีพชั้นนำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ด้วยการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรคู่ค้าและพันธมิตรในทุกธุรกิจที่องค์กรดำเนินงาน ตลอดจนเป็นหนึ่งกลจักรสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของการจัดนิทรรศการและการประชุมนานาชาติแห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 670 0900 หรือ www.vnuexhibitionsap.com

Message us