ข้อมูลทั่วไป : บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากความร่วมมือของสองบริษัทชั้นนำด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ได้แก่ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป จำกัด จากประเทศเนเธอร์แลนด์ และ บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด จากประเทศไทย

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ ยุโรป จำกัด หนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการแห่งทวีปยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นผู้นำตลาดการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อกลุ่มธุรกิจและอุตสาหกรรม (Trade Fair) กับกลุ่มผู้บริโภค (Consumer Exhibition) ด้วยการเป็นเจ้าของ 60 งานแสดงสินค้าและนิทรรศการชั้นนำ ในกลุ่มสหภาพเศรษฐกิจเบเนลักซ์ ประกอบด้วย ประเทศเบลเยี่ยม ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศลักเซมเบิร์ก

บริษัท ทีซีซี เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด บริษัทในเครือบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด บริหารโดย คุณวัลลภาและคุณโสมพัฒน์  ไตรโสรัส โดยอยู่ภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น หรือ ทีซีซี กรุ๊ป โดย คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ในการลงทุนธุรกิจศูนย์ประชุมและศูนย์แสดงสินค้า ภายใต้ประสบการณ์ของการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัท ทีซีซี แลนด์ จำกัด ที่มีบทบาทในการลงทุนธุรกิจโรงแรม ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ธุรกิจครบวงจรและสถานสันทนาการ อาทิ โรงแรมในเครืออิมพีเรียล โรงแรมพลาซ่า แอทธินี ณ กรุงเทพฯ และนิวยอร์ก ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซา สถานที่ท่องเที่ยว เอเชียทีค เดอะรีเวอร์ฟร้อนท์ และ สโมสรราชพฤกษ์

วิสัยทัศน์ของ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

เป็นบริษัทมืออาชีพชั้นนำด้านการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

พันธกิจของ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันทรงคุณค่าอย่างยั่งยืนระหว่างองค์กรคู่ค้าและพันธมิตรในทุกธุรกิจที่องค์กรดำเนินงาน

คณะผู้บริหาร บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

 1. คุณจีราด วิลเล็ม ลีย์เวนเบิร์ก กรรมการผู้จัดการ
 2. คุณลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป

จุดเด่น บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการรวมความรู้ ความสามารถของบุคลากรทั้งสองบริษัทฯ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล ทั้งในตลาดยุโรปและเอเชีย แปซิฟิค ขณะเดียวกัน เป็นการขยายเครือข่ายธุรกิจ พันธมิตรการค้า ส่งผลให้การบริหารงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ จะสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดคู่ค้าหรือธุรกิจครอบคลุม 24 ประเทศ ทั้งในยุโรป และเอเชีย แปซิฟิค ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด เทคนิค การดำเนินงาน และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์อย่างครบวงจร

นอกจากนี้ การผสมผสานความเชี่ยวชาญและชำนาญการของทั้งสองประเทศ ได้แก่ ประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย ที่มีลักษณะโดดเด่นในฐานะประเทศเกษตรกรรมและปศุสัตว์ จะส่งผลดีต่อธุรกิจและตลาดเกษตรกรรม ปศุสัตว์ของทั้งสองประเทศ เพราะไม่เพียงแต่จะเกิดการแลกเปลี่ยนด้านความรู้ เทคโนโลยี การบริหารจัดการ แต่ยังเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่ประเทศไทย ประเทศเนเธอร์แลนด์ และประเทศใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือในครั้งนี้ จะส่งผลให้ประเทศไทยได้เติบโตและก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางของตลาดเกษตรกรรมและปศุสัตว์ในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้อีกด้วย

การดำเนินธุรกิจ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด

ดำเนินการจัดงานแสดงสินค้าเพื่อธุรกิจการค้าระหว่างองค์กร (Trade Exhibition) ในประเทศไทย อินเดีย จีน และเวียดนาม ใน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านเกษตรกรรม พืชสวน พันธุ์ไม้ และดอกไม้
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านอาหารสัตว์ และปศุสัตว์
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านสัตว์และสัตว์เลี้ยง
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย ทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทย

 1. มุ่งเน้นส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรรมและปศุสัตว์

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เน้นการจัดงานแสดงสินค้า นิทรรศการ และการประชุมที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร ซึ่งนำมาใช้ในการผลิตเป็นอาหาร อันเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ของทุกคนที่จะต้องใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน การดำเนินงานของบริษัทฯ จะเป็นการสร้างโอกาสให้แก่เกษตรกรชาวไทย ได้เข้ามาเรียนรู้ ศึกษา และแลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางในการพัฒนาให้ผลิตผลการเกษตรมีศักยภาพ คุณภาพ มีความปลอดภัย และสร้างรายได้ให้มากขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นช่องทางให้เกษตรกรไทยได้เปิดโอกาสพบปะกับพันธมิตรหรือคู่ค้าระดับประเทศและนานาชาติได้เป็นอย่างดี รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคคนไทย จะได้มีโอกาสเลือกซื้อผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีคุณภาพและความปลอดภัยดีในราคาที่เหมาะสม

 1. มุ่งเน้นเปิดตลาดประเทศไทยสู่เวทีโลก

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เน้นจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการปศุสัตว์และอาหารสัตว์ในระดับนานาชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นพื้นที่หลักของการจัดงาน จึงเป็นการเปิดตลาดให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ในฐานะประเทศที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถด้านเกษตรกรรมแหล่งสำคัญของโลก อันนำไปสู่การสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยต่อสายตาโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV Asia เป็นหนึ่งตัวอย่างงานระดับนานาชาติที่สร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในฐานะประเทศผู้ผลิตอาหารสัตว์ชั้นนำของโลก ทำให้บริษัทหรือองค์กรธุรกิจด้านปศุสัตว์และอาหารสัตว์ในไทยได้รับความสนใจจากนานาประเทศ และสามารถสร้างคู่ค้าหรือพันธมิตรในระดับสากลได้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. มุ่งเน้นฐานกลุ่มลูกค้าไทยและนานาชาติ

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด ได้ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนผู้ร่วมแสดงสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการจากกลุ่มองค์กรธุรกิจในประเทศไทย และต่างประเทศ (Local and International Exhibitors) และผู้เข้าชมงานจากทั้งในและต่างประเทศ (Local and International Visitors) เข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้ดำเนินการขึ้น ทำให้เกิดกระแสการใช้เงินหมุนเวียนภายในระบบต่อการจัดงานครั้งหนึ่งเป็นจำนวนมาก ผ่านการใช้จ่ายผ่านโรงแรม ร้านอาหาร การท่องเที่ยว และอื่นๆ อาทิ การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV  Asia มีผู้สนใจเข้าชมงานมากถึง 30,000 ราย แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 20,000 ราย และชาวไทย 10,000 ราย คิดเป็นเงินหมุนเวียนในระบบมากกว่า 450 ล้านบาท ตลอดช่วงระยะเวลาการจัดงาน

 1. ส่งเสริมการจ้างงาน

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายบุคคล โดยให้ความสำคัญต่อการร่วมงานกับบุคลากรไทยผู้มีความรู้ ความสามารถและเชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างๆ ที่องค์กรมีแผนดำเนินการ จึงทำให้ร้อยละ 90 ขององค์กรเป็นบุคลากรไทยที่เต็มไปด้วยศักยภาพ ขณะเดียวกัน ในทุกการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการของบริษัทฯ จะส่งผลต่อการจ้างงานพิเศษในหลายด้านด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การขนส่งสินค้า การก่อสร้างนิทรรศการ การท่องเที่ยว โรงแรม ร้านอาหาร และอื่นๆ อันเป็นผลโดยอ้อมที่จะเกิดขึ้นตลอดการจัดงาน

 1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเกษตรกรรมและปศุสัตว์

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะนำองค์กรผู้เชี่ยวชาญชั้นนำระดับนานาชาติมายังประเทศไทย เพื่อจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการต่างๆ ทำให้คนไทยที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับองค์กรดังกล่าว จะได้รับความรู้และความเชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวคิด แนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรและปศุสัตว์ต่อไป

 1. ส่งเสริมนโยบายความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (CSR Policy)

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะนำแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเนเธอร์แลนด์มาประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยนำมาพัฒนาผ่านโยบายความรับผิดชอบเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม หรือ CSR ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสวงหาหนทางในการพัฒนาองค์ความรู้ การบริหาร การจัดการ ให้แก่เกษตรกรชาวไทย อันก่อให้เกิดการพัฒนาระบบการผลิตและจัดจำหน่ายของเกษตรกรไทยอย่างเป็นระบบ นำไปสู่ผลผลิตที่ดี และรายได้ที่มากขึ้น

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด เพื่อการดำเนินธุรกิจ และมูลค่าเพิ่มสู่องค์กรคู่ค้า

ผู้ร่วมแสดงงาน และผู้เข้าชมงาน ที่จัดโดยบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด จะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน โดยผู้ร่วมแสดงงานสินค้า นิทรรศการ และงานสัมมนาเชิงวิชาการ จะได้โอกาสในการเปิดตลาดคุณภาพผ่านงานที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้น สำหรับผู้ชมงาน จะได้พบกับองค์กรเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ซึ่งช่วยจุดประกายด้านความคิด แนวทางการบริหารจัดการ ให้แก่องค์กรของตนต่อไป อย่างไรก็ตาม ผู้ร่วมแสดงงาน และผู้เข้าชมงาน จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และเรียนรู้แนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในธุรกิจต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

แผนการจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ประจำปี พ.ศ. 2555-2556

 1. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านเกษตรกรรม พืชสวน พันธุ์ไม้ ผลไม้ และดอกไม้
  1. งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งภูมิภาคเอเชีย  (Horti Asia 2012)
 2. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านอาหารสัตว์ และปศุสัตว์
  1. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV Asia 2013
  2. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ILDEX Vietnam 2012
  3. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ ILDEX Bangkok 2012
  4. งานสัมมนาเชิงวิชาการ Pig, Poultry & Dairy Focus Asia 2012
  5. งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ VIV/ILDEX India 2012
 3. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านสัตว์และสัตว์เลี้ยง
  1. งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยง PET-VET Asia Expo 2012
 4. กลุ่มอุตสาหกรรมและบริการด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย ทดลอง และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ
  1. งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในเชิงอุตสาหกรรมและบริการที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์ การวิจัย การทดลอง และอุปกรณ์ต่างๆ  Thailand Lab 2012
Message us