เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (กลาง) เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนไทยของ 3 กองทุนสุขภาพภาครัฐ ได้แก่ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (คนแรกขวา) นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คนที่สองจากขวา) นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  (คนที่สองจากซ้าย) ร่วมกันมอบสิทธิด้านการรักษาให้แก่คนไทยทั่วทั้งประเทศ ภายใต้แนวคิด “เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ทั่วถึงทุกคน” เพียงแค่แสดงบัตรประชาชนในกรณีที่เจ็บป่วยฉุกเฉินมาโรงพยาบาล ก็สามารถเข้ารับการรักษาได้ทันที เริ่ม 1 เมษายนพ.ศ. 2555

เจ็บป่วยฉุกเฉิน
Message us