ชี้แจงเปลี่ยนแปลงวันจัดงาน

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างและสร้างความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมาก กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมีนโยบายให้เปลี่ยนแปลงวันจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554

ดังนั้น สำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในฐานะผู้บริหารการจัดงาน จึงขอประกาศเลื่อนการจัดงานอย่างเป็นทางการ จากวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 – 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เป็น วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2554 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2555

สำหรับรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับการจำหน่ายบัตรเข้าชมงาน มีดังนี้

  1. ผู้ซื้อบัตรล่วงหน้า สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเข้าชมงานฯ ได้จากจุดจำหน่ายบัตรที่ท่านซื้อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
  2. ขยายระยะเวลาการจำหน่ายบัตรเข้าชมงานฯ ล่วงหน้า ลด 50%  จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2554
    ณ ธนาคารกรุงไทย และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
  3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ 02-610-2011 หรือ www.royalflora2011.com

ทั้งนี้ ในส่วนความพร้อมของพื้นที่จัดแสดงทั้งหมดของงานพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ยังคงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ได้วางไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

Message us