กษัตริย์จิกมี มอบพระพุทธรูปศรีศากยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวภูฏาน

กษัตริย์จิกมี มอบพระพุทธรูปศรีศากยมุนี สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งชาวภูฏาน ให้นักท่องเที่ยวได้สักการะครั้งแรกในงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

งานมหกรรมพืชสวนโลก

สมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี เคเซอร์ นัมเกล วังชุก กษัตริย์ภูฏาน มอบ “พระพุทธรูปศรีศากยมุนี” ตัวแทนแห่งจิตวิญญาณและเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิที่ชาวภูฏานให้ความเคารพ แก่นักท่องเที่ยวงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ในสวนของประเทศภูฏาน พร้อมชวนสัมผัสกับดอกไม้ประจำชาติ บลูป๊อปปี้ ครั้งเดียวในเมืองไทย ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลงานพืชสวนโลกฯ 0-2610-2011

Message us