พืชสวนโลกฯ เปิดตัวสวนสวยสุดอลังการจาก 30 ประเทศ 20 สวนองค์กร

คุณอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ซ้าย) ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (ที่สองจากซ้าย) ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ที่สามจากซ้าย) นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กลาง) นางพิตราภรณ์ บุญรัตนพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต (ที่สามจากขวา) นางสาวสุพิชญา สุรคุปต์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา (ที่สองจากขวา) นายสุภกิตติ์ พลจันทร ผู้อำนวยการภูมิภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมเปิดตัวสวนสวยสุดอลังการจาก 30 ประเทศ 20 สวนองค์กร ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  สนใจสอบถามเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการข้อมูลงานพืชสวนโลกฯ 0-2610-2011

งานมหกรรมพืชสวนโลก
Message us