ม.ล.ภาสันต์ ร่วมลุ้นโชค 5 ล้าน งานครบรอบ 5 ปี “5 ยกกำลัง 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ”

ม.ล. ภาสันต์ สวัสดิวัฒน์ ปิ่นโตเถาเล็ก ร่วมลุ้นโชคมูลค่า 5 ล้านบาท ในงานฉลองครบรอบ 5ปี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ “5 ยกกำลัง 5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ” สำหรับผู้ใช้บริการการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระหว่างวันนี้ ถึง 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม www.suvarnabhumiairport.com / www.kingpower.com  และ www.facebook.com/fivepowerfive

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

M.L. Parson invite all to join 5 million baht lucky drawn program upon the 5thanniversary of Suvarnabhumi Airport.

M.L. Parson Svasti, the famous food review columnist, invite all passengers to join the 5th Anniversary of Suvarnbhumi Airport on the theme of 5 power 5 @ Suvarnabhumi Airport with prizes totaling Baht 5 million. The prizes will be drawn to lucky winners who travel to and from Suvarnabhumi Airport from today till November 15th, 2011. For more information please browse to www.suvarnabhumiairport.com / www.kingpower.com  and www.facebook.com/fivepowerfive

Message us