พืชสวนโลกฯ 54  ตระการตากับพืชสวนประกวดกว่า 642 ประเภท

พืชสวนโลกฯ 54  ตระการตากับพืชสวนประกวดกว่า 642 ประเภท “สวนสรรค์แห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์”  ครั้งแรกกับนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ที่รวบรวมครบทุกโครงการในพระราชดำริราว 3,000 โครงการ พร้อมด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดด้านพืชสวนสมุนไพร บัวไทย และกล้วยไม้

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 หรือ The International Horticultural Exposition : Royal Flora Ratchaphruek 2011  ภายใต้การดูแลของกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความยิ่งใหญ่แห่งพันธุ์ไม้ ความสวยงามของสวนนานาชาติ การประชุมทางวิชาการเกษตรทั้งระดับประเทศและระดับโลก การประกวดพืชสวนกว่า 642 ประเภท รวมทั้งสิ้น 6,795 รางวัล ครอบคลุมการประกวด กล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ใบประดับ การจัดดอกไม้สด ผัก เห็ด ผลไม้ ชาและกาแฟ รวมไปถึงการประกวดสวนในและนอกอาคาร โดดเด่นด้วยการจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุดด้านพืชสวน ทั้งในด้านเทคโนโลยีพันธุ์ วิทยาการล่าสุด การสาธิต ซึ่งทำให้สมุนไพร บัว และกล้วยไม้ของไทย มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และร่วมเดินทางชมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในบรรยากาศเสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีการนำเสนอแบบ Panoramic Magic Virtual ครั้งแรกของไทย

งานมหกรรมพืชสวนโลก

นายจิรากร  โกศัยเสวี  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการประกวดพืชสวน ที่เป็นไฮไลท์เด่นๆ ว่า “จะมีการประกวด สวนสวรรค์แห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์” จากสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งรวบรวมกล้วยไม้หลากสายพันธุ์ ทุกสกุล บานสะพรั่งเต็มพื้นที่กว่า 2,000 ช่อ การประกวดชุด รังสวรรค์กล้วยไม้พันธุ์แท้ ถวายแด่องค์ราชัน” จากสมาคมกล้วยไม้เชียงใหม่ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก็น่าสนใจ เพราะเป็นการประกวดกล้วยไม้พันธุ์แท้ เช่น รองเท้านารี ซึ่งกล้วยไม้พันธุ์แท้เป็นสิ่งที่หายากและมีคุณค่า ส่วนการประกวด อลังการงานช้าง ณ ลานกล้วยไม้หอม”  ก็ยิ่งใหญ่มากเป็นประกวดและจัดแสดงกล้วยไม้พันธุ์ช้าง เป็นกล้วยไม้ที่มีกลิ่นหอมอบอวล  จะเนรมิตให้งานมหกรรมพืชสวนโลกฯ 54 หอมฟุ้งไปทั้งงานต้อนรับปี พ.ศ. 2555”

สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่  ณ หอคำหลวงนั้น จะนำเสนอพระราชประวัติผ่านพระบรมฉายาลักษณ์มากมาย เสนอพระอัจฉริยภาพของพระองค์ในทุกด้าน อาทิ ด้านศิลปะ จะจัดแสดงภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์กว่า 172 ภาพ  ด้านดนตรีจะจัดแสดงทุกตัวโน้ตของเพลงพระราชนิพนธ์ครบทุกเพลงรวมถึงนำเสนอพระราชกรณียกิจที่เป็นแบบอย่างของความเรียบง่าย แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะของพระองค์ ผ่านโครงการในพระราชดำริราว 3,000 โครงการทั่วทุกภาคของไทย เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขของราษฎร แก้ไขปัญหาดิน น้ำ ป่า อากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การศึกษา ฯลฯ นับได้ว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวง เป็นงานแรกที่มีการจัดแสดงโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ไว้ทุกโครงการอย่างครบถ้วน

นอกจากนี้ ภายในอาคารนิทรรศการถาวร ( EXPO CENTER 1) ได้จัดนิทรรศการ ตามรอยพ่อ เกษตรคือทางออกเพื่อชีวิตที่ยั่งยืน”  ขึ้น เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร แบ่งพื้นที่จัดแสดงออกเป็น 5 โซน ซึ่งโซนที่ถือเป็นไฮไลท์สำคัญ คือ โซนที่สอง ตามรอยพ่อ” นำเสนอด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่า Panoramic Magic Virtual เป็นการจัดแสดงด้วยรูปแบบสื่อผสมบนจอภาพ 360 องศา เสมือนเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์จริง ตื่นตาไปกับ Model สุดอลังการประกอบฉากเคลื่อนไหว ซึ่งจะพาผู้ชมเดินตามรอยพระราชกรณียกิจของทั้ง 3 พระองค์ อันสอดคล้องกับแนวคิดการจัดงาน Greenitude :Reducing Global Warming to Save Planet Earth and to Improve the Quality of Life  เช่น นำเสนอพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ กับโครงการสร้างเขื่อน ฝนหลวง ฝาย หญ้าแฝก เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น  ส่วนโครงการในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  อาทิ โครงการป่ารักษ์น้ำ  บ้านเล็กในป่าใหญ่  ศิลปาชีพ เป็นต้น และโครงการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อาทิ การปลูกต้นไม้บนหลังคาหรือ Green Roof รวมไปถึงการปลูกผักไร้ดิน หรือ Hydroponics เป็นต้น

สำหรับการจัดแสดงผลงานด้านนวัตกรรมพืชสวน แบ่งเป็น 3 ส่วนสำคัญได้แก่ 1) สวนสมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีการรวบรวมสมุนไพรแทบทุกชนิดที่มีการค้นพบ และมากที่สุด โดยนำมาจัดแสดง เผยแพร่ในทุกด้าน นับตั้งแต่ การให้ข้อมูล การสาธิต การประยุกต์ใช้ การวิจัยและพัฒนา เพื่อให้เกิดการนำไปต่อยอดทั้งในด้านอุตสาหกรรมและการบริโภคใช้ในครัวเรือนต่อไป 2) บัวไทยก้าวไกลไปทั่วโลก จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีการรวบรวมบัวในทุกสายพันธุ์ของไทย และการพัฒนาสายพันธุ์บัวไทยจนมีชื่อเสียงไปทั่วโลก รวมทั้งการนำบัวนานาสายพันธุ์จากต่างประเทศทั่วโลกมาจัดแสดงให้ทุกคนได้เรียนรู้และตื่นตาตื่นใจ 3) ศูนย์การเรียนรู้กล้วยไม้ระดับสากล จะเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่จะมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีพันธุ์กล้วยไม้ล่าสุด ทั้งในด้านการขยายพันธุ์ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูป และส่วนที่โดดเด่นที่สุด คงจะหนีไม่พ้นการจัดแสดง กล้วยไม้พันธุ์ที่มีความแปลกพิเศษ สมุนไพรจากกล้วยไม้ และกล้วยไม้แฟชั่น

อธิบดีกรมวิชาการฯ กล่าวปิดท้ายว่า “งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เป็นงานครั้งประวัติศาสตร์ที่คนไทยทุกคนรอคอยและจะเป็นงานใหญ่แห่งปีที่กระตุ้นการท่องเที่ยวไทยให้ครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้มาเที่ยวเมืองไทย ถือเป็นงานที่สร้างภาพลักษณ์ให้ประเทศไทยว่า ไม่เพียงแต่ชื่อเสียงด้านแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ศิลปวัฒนธรรมที่งดงาม อาหารที่ขึ้นชื่อ อร่อยระดับโลก ประเทศไทยยังมีศักยภาพด้านการเกษตร พืชสวน และการจัดงานนิทรรศการระดับนานาชาติได้อย่างยิ่งใหญ่อีกด้วย”

งานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สามารถซื้อบัตรล่วงหน้าในราคาลด 50 % ได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารกรุงไทย และไทยทิคเก็ตเมเจอร์  ทุกสาขาทั่วประเทศ สนใจสอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริการข้อมูลงานพืชสวนโลกฯ 02-610-2011

Message us