สำนักงานทรัพย์สินฯ เฉลิมพระเกียรติ…แม่แห่งแผ่นดิน เปิดนิทรรศการ “เคียงรอยพระยุคลบาท”

สำนักงานทรัพย์สินฯ เฉลิมพระเกียรติ…แม่แห่งแผ่นดิน เปิดนิทรรศการ “เคียงรอยพระยุคลบาท” ผ่านแกลอรี่ภาพเสมือนจริง และอุโมงค์ไม้นานาพันธุ์ ๑๒ เมตร บนผืนน้ำระบบอินเตอร์แอคทีฟ

ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “เคียงรอยพระยุคลบาท” จัดแสดงพระราชกรณียกิจและพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ผ่านแกลอรี่ภาพเสมือนจริงหาชมได้ยาก พลิกฟื้นภาพเก่าให้ดูมีชีวิต ชื่นชมกับ ๘ ชุดไทยประจำชาติ ผ่านแรงบันดาลใจของพระองค์ฯ ภาคภูมิใจกับผลงานศิลปาชีพที่สร้างชื่อไกลถึงฝรั่งเศส พร้อมอุโมงค์ไม้นานาพันธุ์ ถ่ายทอดเรื่องราวในพระราชดำริ “ป่ารักษ์น้ำ ทั่วถิ่นเขียวขจี” ความยาวกว่า ๑๒ เมตร บรรยากาศร่มรื่นดุจผืนป่าจริง และสนุกสนานไปกับพื้นน้ำอินเตอร์แอคทีฟที่กระเพื่อมเคลื่อนไหวตามทุกฝีเท้าที่ย่างกราย

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สร้างสรรค์นิทรรศการหมุนเวียนอันทรงคุณค่าขึ้นอีกครั้งกับงาน ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “เคียงรอยพระยุคลบาท” ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยนิทรรศการดังกล่าวมีเนื้อหาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะ “แม่แห่งแผ่นดิน” ซึ่งนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันหลากหลาย ผ่าน Virtual Gallery หรือแกลอรี่ภาพเสมือนจริงที่ถ่ายทอดพระราชประวัติอย่างละเอียด เรียงร้อยจาก “พระสิริแห่งกิติยากร” สู่ “สมเด็จพระราชมารดา” และร่วมซาบซึ้งไปกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริมากมาย อันนำมาซึ่งความผาสุกของพสกนิกรชาวไทยทุกพื้นที่ทั่วไทย

นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กล่าวว่า “เดือนสิงหาคมของทุกปี มีวันสำคัญวันหนึ่งที่ทุกคนรู้จักดี ก็คือ วันที่๑๒ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และยังถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จึงประสงค์ที่จะจัดกิจกรรมพิเศษและนิทรรศการหมุนเวียนเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในฐานะ “แม่แห่งแผ่นดิน” ผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ ผ่านเรื่องราวพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจอันนานัปการ รวมไปถึงโครงการในพระราชดำริ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทย เช่น โครงการจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ โครงการในพระราชดำริป่ารักษ์น้ำ ตลอดจนพระอัจฉริยภาพด้านอื่นๆ อาทิ การออกแบบชุดไทยประจำชาติ และนำไปเผยแพร่ยังต่างประเทศ จนทำให้ผ้าไทยกลายเป็นผ้าที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกว่างดงามและประณีตบรรจง ที่สำคัญทุกท่านจะได้ตระหนักถึงพระปรีชาสามารถของพระองค์ ในฐานะผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งทั้งหมดนั้นจะถ่ายทอดผ่านพระบรมฉายาลักษณ์เก่าจำนวนมาก ที่ถูกนำมาจัดแสดงด้วยเทคนิคทันสมัยดุจชุบชีวิตภาพเก่าให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ภาพทุกภาพ จะสื่อความหมายอย่างลึกซึ้ง ทำให้ทุกท่านซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง”

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

สำหรับนิทรรศการหมุนเวียนประจำเดือนสิงหาคม ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “เคียงรอยพระยุคลบาท” นั้น จัดแสดงในสองส่วนด้วยกัน คือ ภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียน บริเวณชั้นล่างของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ จะจัดเป็นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประกอบด้วยส่วนจัดแสดง ๔ ส่วน ได้แก่ “รัตนโกสินทร์นวมินทราบรมราชินีนาถ” “ตามรอยพระยุคลบาท คู่พระบารมี” “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน”  และ “ป่ารักษ์น้ำ ทั่วถิ่นเขียวขจี”  ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี ระหว่างวันที่ ๑๑ สิงหาคม – ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔

โดยในส่วนจัดแสดงแรก “รัตนโกสินทร์นวมินทราบรมราชินีนาถ” จะนำเสนอพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์จนถึงปัจจุบัน ผ่านพระบรมฉายาลักษณ์ที่เรียงร้อยเรื่องราวของพระองค์อย่างละเอียดและหาชมได้ยาก ตั้งแต่ พระสิริแห่งกิติยากร, พระธิดาท่านทูต, พระคู่หมั้นองค์ราชา,พระราชพิธีราชาภิเษกสมรส, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี และสมเด็จพระราชมารดา นำเสนอในรูปแบบของ Virtual Gallery  หรือแกลอรี่ภาพเสมือนจริง ที่จะทำให้ทุกคนรู้สึกเสมือนภาพเก่าแห่งประวัติศาสตร์เหล่านั้นดูมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ต่อมาคือส่วนจัดแสดงที่สอง “ตามรอยพระยุคลบาท คู่พระบารมี” จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  อาทิ พระราชกรณียกิจที่ทรงรับใช้เบื้องพระยุคลบาทในฐานะผู้สำเร็จราชการแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขณะทรงออกผนวช ซึ่งทำให้พระองค์กลายเป็น ๑ ใน ๒ ราชินีแห่งยุครัตนโกสินทร์ที่ได้รับเฉลิมพระอภิไธย ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จากเดิมที่เป็นเพียง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี รวมไปถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เยือน ๑๕ ประเทศในทวีปอเมริกาและยุโรปในปีพุทธศักราช ๒๕๐๓ อันเป็นที่มาของ ๘ ชุดไทยที่ทรงเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบสำคัญ และเผยแพร่ความงามของชุดไทยสู่สายตานานาชาติ และเป็นที่มาของเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีไทยประจำชาติ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

ในส่วนจัดแสดงที่สาม “พระมิ่งมารดา ศรีแห่งแผ่นดิน”  จัดแสดงนิทรรศการ พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ๓ ด้าน อันได้แก่ ทำนุบำรุงศาสนา มรดกล้ำค่าศิลปาชีพไทยและน้ำทิพย์แห่งน้ำพระทัย มีการจัดแสดงภาพและผลงานศิลปาชีพที่เคยจัดแสดง ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยนำงานศิลป์แผ่นดินที่หาชมได้ยากจากพระที่นั่งอนันตสมาคมมาไว้ในงานนี้เป็นครั้งแรก อาทิ งานสานย่านลิเภา งานไม้แกะสลัก งานคร่ำเงิน คร่ำทอง เป็นต้น

และส่วนจัดแสดงที่สี่ “ป่ารักษ์น้ำ ทั่วถิ่นเขียวขจี” อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ในรูปแบบของอุโมงค์พันธุ์ไม้สีเขียวขจี จำลองบรรยากาศความร่มรื่นของผืนป่า ความยาวกว่า ๑๒ เมตร นำเสนอโครงการในพระราชดำริที่รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ จนได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า ทรงเป็น “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

นอกจากนี้ภายในห้องนิทรรศการหมุนเวียนบริเวณชั้นล่างของอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ยังมีการจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในโอกาสวันแม่ตลอดระยะเวลาจัดงาน อาทิ การสาธิตประดิษฐ์ตุ๊กตาชาววังบางเสด็จ การทำโปสการ์ดวันแม่ การถ่ายภาพร่วมกันของคู่แม่ลูก งานตกแต่งด้วยปีกแมลงทับ งานคร่ำเงิน คร่ำทอง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ ทัชสกรีนอีกด้วย  ซึ่งนิทรรศการ ร้อยนิทรรศน์ยลรัตนโกสินทร์ ชุด “เคียงรอยพระยุคลบาท” เข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๔ โทรสาร ๐๒ ๖๒๑ ๐๐๔๓ หรือที่ www.nitasrattanakosin.com และ www.facebook.com/nitasrattanakosin

Message us