พืชสวนโลกฯ ยิ้มรับไทยเบฟ สนับสนุน กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า หนึ่งไฮไลท์เด็ดของงาน

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารการจัดการงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 (ซ้าย) ดร. ดู๊ค ซี. ฟาเบอร์ (Dr. Doeke C. Faber) ประธานสมาคมพืชสวนระหว่างประเทศ (คนที่สองจากขวา) ตอบรับการสนับสนุนหลัก กระเช้าราชพฤกษ์ลอยฟ้า หนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 จากนางชาลอต  โทณวณิก ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (ขวา) และนายธารินทร์ รินธนาเลิศ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์น้ำดื่มช้าง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (คนที่สองจากซ้าย) เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสมหามงคล  และผู้เข้าชมงานยังได้สัมผัสถึงความสวยงามของพรรณไม้นานาชนิดภายในงาน  ทั้งได้ประสบการณ์แปลกใหม่ตื่นเต้นเร้าใจแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ฯ ราชพฤกษ์ 2554 ระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ถึง 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

งานมหกรรมพืชสวนโลก
Message us